Het is de bedoeling dat de gemeenten ook werken met identieke havenverordeningen, inningsverordeningen en een geautomatiseerd systeem voor de inning van havengelden.

Vaarwegklasse

Deze samenwerking moet leiden tot een makkelijke en uniforme dienstverlening voor de gebruikers van de Twentekanalen en de havens. Wethouder gemeente Hengelo, Mariska ten Heuw: ‘Om de concurrentiepositie te versterken en modal shift te stimuleren, zetten we in op verbetering van de bereikbaarheid van Port of Twente, een uniforme dienstverlening en bereikbaarheid bij laag water. Om die reden worden de Twentekanalen verruimd tot vaarwegklasse Va en investeren we in de aanpassingen van de haveninfrastructuur.’

Hengelose binnenhaven

De totale economische toegevoegde waarde van de Twentse binnenhavens bedraagt in 2018 522 miljoen euro. De Hengelose binnenhaven levert met 173 miljoen euro hierin de grootste bijdrage (33% van het totaal).

De binnenhavens in Nederland zijn goed voor een directe werkgelegenheid van 64.400 werknemers en een totale toegevoegde waarde van 12,8 miljard euro, waarvan 7,7 miljard euro directe toegevoegde waarde.