Terwijl de algemene goederenoverslag er in de eerste helft van 2020 met circa 5% afname, kon de douane veel meer cocaïne in beslag nemen dan in de eerste helft van 2019, dat overigens op dit vlak al een recordjaar was.

In beslag

In de eerste zes maanden van 2020 nam de douane in de haven van Antwerpen 28.865 kilo cocaïne in beslag, circa 5 ton – of 24% – meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In heel dat jaar ging het om 61,8 ton. Ter vergelijking: in 2013 ging het om 4.724 kilo en in 2015 om 14.370 kilo.

De top-vijf landen van herkomst waren Ecuador (10.700 kg), Brazilië (5.214 kg), Paraguay (4.478 kg), de Verenigde Staten (1.485 kg) en Costa Rica (1.287 kg). Heroïne en opium waren vooral afkomstig uit Pakistan en Afghanistan. Maar er wordt ook gesmokkeld in omgekeerde richting. Zo werd onlangs 8 kg amfetamine in beslag genomen, onderweg van België naar Colombia. Volgens administrateur-generaal van de federale overheidsdienst financiën Kristian Vanderwaeren blijft internationale samenwerking dan ook cruciaal.

Sideloader

Tijdens de corona-pandemie zag de Belgische douane haar takenpakket uitgebreid worden via grenscontroles aan de binnengrenzen. Maar ze bleef de strijd tegen drugs zien als een topprioriteit. Daarom investeerde ze onlangs in een nieuw wapen, de sideloader.

Met de sideloader kan de douane vanaf nu zelf containers van de loskaaien halen om ze zowel horizontaal als verticaal te scannen. Het grote voordeel hiervan is dat ze daarmee niet langer afhankelijk is van transporteurs en logistieke bedrijven voor het aanleveren van containers aan de vaste scanners. Het beperkt ook de mogelijkheid dat criminele organisaties voor controle door de vaste scanner geselecteerde containers vlak voor het transport naar de scanner verwisselen of voor of tijdens dit transport leegmaken. De geladen sideloader geniet onderweg van politiebegeleiding.