In de containersector wist Antwerpen zelfs een plusje van 0,4% in aantallen teu’s te scoren. Volgens de havenbeheerder daalde weliswaar het aantal schepen, maar kwamen die gemiddeld meer containers laden en lossen. Sommige deepsea-rederijen legden bovendien extra aanlopen in. Ook veroorzaakte de coronacrisis extra vervoer van farmaceutische producten en online verkochte producten.

Havenbedrijf Antwerpen noemt in het halfjaarbericht, dat gebaseerd lijkt te zijn op voorlopige data, geen absolute cijfers maar alleen percentages. Zo daalde de overslag van conventioneel stukgoed met bijna een derde, volgens de havenbeheerder als gevolg van ‘mondiale handelsperikelen’. Dat gold ook voor staal, maar daarvan is in juni weer fors meer overgeslagen. Kennelijk ziet de havenbeheerder daar een teken van opleving in.

‘Veel segmenten’

De overslag van ro/ro, waaronder die van nieuwe auto’s, daalde met ruim een vijfde. De droge bulk-sector liet een daling zien van 13%, vooral door een forse daling van de kolenaanvoer. Aan vloeibaar massagoed, vooral brandstoffen en chemicaliën, werd 7,5% minder overgeslagen, maar in mei en juni herstelde de handel zich weer. Het aantal schepen daalde met bijna 6% tot 6797 stuks, de totale tonnage met een kleine 8% tot 193 miljoen ton.

Topman Jacques Vandermeiren van Havenbedrijf Antwerpen stelt dat de haven ‘goed standhoudt in de Hamburg-Le Havre range, doordat die in veel segmenten actief is en niet afhankelijk is van één continent’. Daarnaast wijst hij op de positie van de haven als ‘grootste geïntegreerde chemiecluster in Europa’.

North Sea Port

North Sea Port (NSP), de beheerder van Gent , Vlissingen en Terneuzen, is in de eerste helft van het jaar ruim 11% lading kwijtgeraakt ten opzichte van vorig jaar en behandelde in totaal 32,4 miljoen ton goederen. Ook daar lijkt de schade van de coronacrisis mee te vallen ten opzichte van eerder geuite zeer sombere verwachtingen. In het eerste kwartaal bedroeg de daling bijna 7% en bij de bekendmaking daarvan kondigde de havenbeheerder aan zich schrap te zetten voor de klap die in het tweede kwartaal onvermijdelijk zou volgen. Anders dan Antwerpen meldt NSP nog geen tekenen van herstel.

Wel zegt die havenbeheerder uit te kijken naar licht herstel van de goederenoverslag via zeevaart en binnenvaart tegen het eind van het jaar. Met uitzondering van de containers lieten alle sectoren dalende cijfers zien. De overslag van vloeibare bulk kromp met ruim 17%, droge bulk met meer dan 7%, ro/ro-lading met bijna 30% en breakbulk met 13%.

Opsteker

De overslag van containers ging er 5,4% op vooruit. Volgens NSP houdt die groei aan in het inmiddels aangebroken derde kwartaal dankzij nieuwe lijndiensten naar Vlissingen. ‘Een blijvende opsteker’, aldus de havenbeheerder. Het aandeel containers binnen NSP is nog klein, maar zit flink in de lift door het aantrekken van nieuwe lijndiensten door Kloosterboer.