In de overeenkomst is afgesproken om een grotere sluis aan te leggen, de bestaande bruggen te vervangen en de vaargeulen te verdiepen, zodat grotere schepen hier gebruik van kunnen maken. Het Rijk betaalt 111 miljoen euro en de bijdrage vanuit de markt is 26,5 miljoen euro. De rest komt van de regionale overheden.

Er is een gefaseerde uitvoering afgesproken. Het begint met de vervanging van de bruggen in de A7 die uiterlijk in 2025 klaar moeten zijn. Ondertussen start ook het verdiepen van de geulen in het IJsselmeer. Provincie Fryslân voert dat werk uit, in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, eigenaar van de bruggen en de sluizen.

Grotere zeeschepen

Minister Van Nieuwenhuizen: ‘We leggen hiermee de rode loper uit voor grotere zeeschepen, waaronder de superjachten die door Nederlandse scheepswerven worden gebouwd. Dit geeft een economische impuls aan de regio en een impuls aan het vervoer over water.’

Parallel aan het vervangen van de bruggen en verdiepen van de geulen, wordt een privaatrechtelijke marktbijdrage-regeling uitgewerkt. Hierna start de verruiming van de sluis, die er conform planning in 2028 kan liggen of zoveel eerder als haalbaar is.

Havens beter bereikbaar

In plaats van de huidige draaibruggen in de A7 komen er vier zogeheten basculebruggen, dit zijn ‘klapbruggen’ met een contragewicht. De twee doorvaartopeningen worden straks 21,7 en 25 meter. De huidige westelijke grote sluis wordt verruimd, zodat grotere schepen er doorheen kunnen. De bestaande vaargeulen in het IJsselmeer en Ketelmeer worden ook verdiept, zodat de havens van onder andere Lelystad, Meppel en Kampen voor deze grotere schepen bereikbaar worden.