Met een slim rooster wordt bedoeld dat de kapitein via een speciaal ICT-systeem precies te horen krijgt wanneer hij kan aanmeren.

De reders laten hun schepen soms extra snel de wereld over varen om op tijd in Rotterdam te zijn. Maar eenmaal op de plaats van bestemming aangekomen, moeten schepen soms dagenlang parkeren voor de kust. Mulder wil dit voorkomen door het invoeren van een slim rooster.

‘Wanneer een schip een haven in bijvoorbeeld Latijns-Amerika verlaat en snel vaart om de aankomsttijd in Rotterdam te halen, maar vervolgens moet wachten, is dit onnodig. Sneller varen leidt tot meer uitstoot. Zo’n 20% CO2-uitstoot zou bespaard kunnen worden door het invoeren van een ICT-systeem waarmee de kapitein weet wanneer hij in de haven terecht kan.’

Rotterdam

Mulder: ‘Ik heb dit ook besproken met Jaap Jelle Feenstra van het Havenbedrijf Rotterdam. De haven is druk bezig met vergroenen en het reduceren van CO2. Het voorstel van het CDA kan daarbij helpen. Voor een eerlijke concurrentiepositie van de haven is het van belang dat alle havens vergroenen in Europa. Het is goed dat Eurocommissaris Frans Timmermans dat ook ziet, zodat de Rotterdamse haven geen nadeel ondervindt van de door de Europese Unie gewenste vergroening doordat het overal in Europa net wat anders gaat. Vergroening moet lonen.’

‘Ik zie het zo dat de Rotterdamse haven net iets eerder en verder is op dit moment. Dat is een concurrentievoordeel voor Nederland ten opzichte van andere havens in Europa. Maar laat de Rotterdamse haven dan de eerste zijn. Als de milieuwinst behaald moet worden in Europa, zou het verstandig zijn als heel Europa aan de slag gaat met dit soort ICT-systemen.’

Vervolg

Mulder: ‘Ik verwacht dat de motie die ik heb ingediend hierover aankomende dinsdag wordt aangenomen. Vanaf dat moment kijken we verder hoe de motie precies wordt uitgevoerd. In eerste instantie was er niet een positieve reactie van het minsterie van Infrastructuur en Waterstaat. Maar nu zien zij wel mogelijkheden. Deze ontwikkeling is goed voor de Rotterdamse haven, maar ook voor heel Europa. Maak de havenstrategie Europees en zorg voor een eerlijk speelveld voor Nederland en Europa.’