De deelnemers laten elkaar op dagelijkse basis weten wanneer en hoeveel behandelingscapaciteit ze nodig hebben en op basis daarvan wordt een planning samengesteld. Ze verdelen zo onder elkaar de overslagcapaciteit van twintig ‘moves’ per uur, ofwel zo’n 3300 per week, vertelt Thijs van den Heuvel van Combi Terminal Twente, samen met Danser Group een van de aanjagers van het project. Na bijna twee jaar voorbereiding is het systeem deze week van start gegaan.

Planning uit handen

Het concept is om twee redenen nieuw. De eerste is dat ECT, die spreekt van het Barge Transferium Maasvlakte (BTM), de planning van materieel uit handen geeft aan derden. Anderzijds gaan de gebruikers een vergoeding betalen voor de gebruikte kraancapaciteit en de bijbehorende kraanploeg. Tot voor kort kregen barge operators in principe geen factuur en kwamen de overslagkosten voor rekening van de deepsea-rederij of de ladingbelanghebbende.

Groot voordeel van het nieuwe systeem is volgens Van den Heuvel dat het kleinere partijen in de containerbinnenvaart in staat stelt met vaste venstertijden, fixed windows, te werken. Een speler als BCTN, de grootste inland terminal in de Benelux, werkt al bijna twee jaar lang met vaste venstertijden bij de Rotterdamse deepsea-terminals, waaronder ECT Delta.

Werkt niet bij kleine partijen

Volgens Van den Heuvel werkt die fixed window-benadering niet voor kleinere partijen en ladingstromen: ‘Daarvoor heb je grote volumes nodig, 150 moves per schip of meer. Dat is op veel bestemmingen niet haalbaar’. ‘Opsparen’ van aan- en af te voeren containers werkt volgens hem ook niet, omdat dat leidt tot veel te lange doorlooptijden.

Hij wil niet zeggen hoe hoog de vergoeding is voor de ingehuurde overslagcapaciteit. Hij zegt wel dat die op een vergelijkbaar niveau ligt als die in het fixed windows-systeem, maar die is ook nooit bekend gemaakt. De groep spreekt van een ‘virtuele kraan’ omdat de capaciteit niet aan een bepaalde locatie is gebonden. Anders gezegd: het kan steeds een andere kraan zijn.

ECT, onderdeel van Hutchison Ports, onderstreept dat het concept veel flexibiliteit biedt, onder meer omdat er geen minimum call sizes gelden. Volgens het overslagbedrijf laat het feit dat BPM middenin de coronacrisis van start gaat, zien dat het er alles aan doet om een betrouwbaar product te bieden.