De eerste stap is het aansluiten van een, door Ecorus ontwikkeld, zonnepark op een bedrijfsterrein van het bedrijf Gebroeders Borg, gevestigd naast het terrein van Aldel. Door de samenwerking met Aldel kan dit zonnepark zijn volledige vermogen van 4,5 megawatt invoeden in het openbare elektriciteitsnet.

Energiebehoefte

Aldel helpt nu al als grootverbruiker van elektrische energie bij het in balans houden van opwek en verbruik in het openbare net. Dit is belangrijk nu zon en wind, met weersafhankelijke schommelingen in hun geleverde vermogen, voorzien in een steeds groter deel van de energiebehoefte van het land.

Chris McNamee, directeur van Aldel: ‘We stellen onze infrastructuur beschikbaar voor kleinere producenten van hernieuwbare energie die graag toegang willen tot het openbare netwerk. Voor producenten van zonne-energie, zoals Ecorus, kunnen wij de aansluiting op het openbare netwerk en het vinden van klanten voor hun groene energie vereenvoudigen.’