Onder niet-recyclebaar afval vallen bijvoorbeeld metalen en silicaten voor de basismetaalindustrie en de wegenbouw. De ontwerpfase van dit project is begonnen. Het doel is om vanaf 2022 jaarlijks 35.000 ton nu nog niet-recyclebaar afval op te werken naar hoogwaardige grondstoffen.

Niet-recyclebaar afval

Hoogwaardig hergebruik van reststoffen en afval gebeurt in de praktijk al. Maar er zijn ook reststoffen die lastig (hoogwaardig) te hergebruiken zijn. Voorbeelden zijn (lithium-ion) batterijen, bepaalde onderdelen uit auto’s, sterk verontreinigde grond en bagger, e-waste (telefoons en computers) en reststromen uit de chemische sector, staalsector.

Via elementaire retractie is het echter mogelijk om waardevolle grondstoffen zoals metalen en silicaten uit deze reststromen terug te winnen. Dit proces is efficiënt, omdat er bijna geen chemisch afval overblijft.

Beslissing

Het begin van het project in 2020 staat in het teken van de engineeringsfase. De uitkomsten daarvan bepalen of de fabriek in Farmsum definitief omgebouwd wordt tot een ‘retractie plant’. Naar verwachting valt de beslissing nog dit jaar. Op termijn moet de fabriek 50 tot 75 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren.