Directeur Cas König van Groningen Seaports licht toe: ‘Het is een belangrijke impuls voor de ontwikkeling van dit gedeelte van het industriegebied waar al meer initiatieven zijn aangekondigd’. Volgens hem helpt de komst van Heuvelman om dit terrein verder te ontwikkelen.

Oosterhorn

Het gaat om een terrein op het industriegebied Oosterhorn in Groningen, ten zuidoosten van Delfzijl. Heuvelman GSO heeft gekozen voor een nieuwe locatie dichtbij de loskade om het werkproces beter te stroomlijnen.

Naar verwachting neemt het bedrijf de faciliteit eind 2020 in gebruik. De op- en overslagfaciliteit bestaat voor een deel uit ‘geüpcycled’ materiaal uit de regio. Upcyclen is het hergebruiken van materialen en er iets met meer ‘waarde’ van maken.

Op- en overslag

Binnen enkele maanden staan er twee loodsen op Oosterhorn die geschikt zijn voor de op- en overslag. Eén loods is nieuwbouw, de andere loods staat nu nog op het oude Ubbens-terrein in Delfzijl en wordt hergebruikt. De faciliteiten zijn geschikt voor opslag van algemene bulkgoederen en grondstoffen voor de chemische industrie.

Roy Boxmeer, een van twee directeuren van Heuvelman GSO, licht de aankoop toe. ‘We hebben een eigen overslagkade en logistieke tak. Met deze opslagfaciliteit kan het hele proces van aan- en afvoer, opslag, overslag en transport verzorgd worden. Daarnaast heeft het positieve gevolgen voor de werkgelegenheid, want er komen vijf extra arbeidsplaatsen bij.’