Waar april volgens het havenbedrijf nog een wisselend beeld liet zien van de impact van het covid-19 virus, hakte het er in mei heftig in. In Gent, Terneuzen en Vlissingen samen liepen er afgelopen maand 691 zeeschepen binnen, dat waren er 182 (-21%) minder dan in mei vorig jaar.

De zeeschepen vervoerden in mei 2020 samen 5,3 miljoen ton goederen, 1,6 miljoen ton (23%) minder dan een jaar eerder. ‘Mei 2019 was dan ook een topmaand in een recordjaar’, nuanceert Johan Bresseleers, woordvoerder van het havenbedrijf.

Tijdens de eerste vijf maanden van 2020 sloeg North Sea Port via zeevaart 27,5 miljoen ton goederen over, 2,75 miljoen ton (9%) minder dan een jaar eerder.

Bulk

In mei uitte het verlies zich vooral bij de bulkgoederen, waarvan North Sea Port 1 miljoen ton minder oversloeg dan in mei 2019. Zo viel de vloeibare bulk met 25% terug, wat onder meer werd veroorzaakt doordat diverse bedrijven vanwege het coronavirus hun onderhoudstops vervroegden.

Droge bulk daalde met 16,6%, onder meer door een vermindering van bouwmaterialen en steenkool. Door de lagere vraag vanuit de automobielwereld had de staalsector immers minder steenkool nodig. Heel wat bouwwerken lagen tijdelijk volledig of gedeeltelijk stil vanwege. Social distancing beperkte de inzet van bouwvakkers.

Stukgoed

Stukgoed verloor iets meer dan een derde (-34%) van het volume van mei 2019, terwijl de tijdelijke sluiting van een aantal automobielbedrijven en de aanhoudende afvoerbeperking richting het Verenigd Koninkrijk het ro/ro-verkeer meer dan halveerden (-53%). Tegen de coronastroom in, nam de overslag van containers juist met 3% toe. Het havenbedrijf omschrijft dit voorzichtig als ‘een stabilisering’.

‘Een stijging van die orde van grootte op maandbasis kan het gevolg zijn van één groot schip of van één werkdag meer in die maand’, stelt Bresseleers. “Het is wel zo dat de mogelijkheden voor containeroverslag flink zijn toegenomen, doordat er in Gent heel wat logistieke gebouwen zijn bijgekomen en nog altijd worden gebouwd. Zo zijn begin juni in Rieme-Noord de werken gestart voor Ghent Logistic Campus. Heylen Warehouses laat er op een bedrijventerrein nabij het kanaal Gent-Terneuzen 250.000 vierkante meter extra magazijnoppervlakte optrekken.’

Binnenvaart deelt in de klappen

In mei 2020 liepen er 3.257 binnenvaartschepen binnen, een daling van 26%. De goederenoverslag via binnenvaart ging er in mei bijna 28% op achteruit en kwam uit op 3,92 miljoen ton.

Tot en met april kon de binnenvaart zich handhaven op ongeveer het niveau van 2019, maar met de cijfers van mei erbij kijkt het aan tegen een daling van 5%. ‘We vrezen dat de impact van corona zich in de komende maanden verder laat voelen’, aldus Bresseleers.