Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die de beheerder van de diverse havens in de Bremer regio heeft gepubliceerd. Daaruit kwam dus naar voren dat het volume van rollende goederen tussen begin januari en eind maart flink kromp en uitkwam op een totaal van 455.000 voertuigen.

Oorzaak hiervan was het besluit van veel leveranciers voor de autobranche om hun productie stil te leggen, vanwege de covid-19-pandemie. Het aantal te transporteren voertuigen viel daardoor eveneens terug. Vermoedelijk zal ook in het tweede kwartaal een daling worden geboekt, aangezien de automotivesector pas in de loop van het tweede kwartaal zijn fabricageprocessen weer heeft opgestart.

Naast ro/ro kreeg ook het droge-bulksegment een krimp voor de kiezen. Het betrof hier vooral een daling van de overslag van kolen en cokes. Vermoedelijk heeft het sluiten van diverse kolencentrales in Duitsland hiermee te maken. Ook het containervolume kromp, met 2,8%.

Stukgoed stijgt

Was het dan alleen maar slecht nieuws in Bremen? Zeker niet. Want ondanks de tegenvallende resultaten in de droge bulk, containers en ro/ro wisten de Bremer havens toch een kleine omzetplus in de boeken te zetten. De totale overslag kwam uit op 17,8 miljoen ton. Dat was 1,1% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Belangrijkste stijger was het segment stukgoed. Daar werd een plus van 2,6% genoteerd. Het niet-gecontaineriseerde stukgoed steeg zelfs met 9,4%. Het volume van vloeibare bulkgoederen steeg eveneens, met 11,8% tot 494.000 ton. Ook de overslag van graan en diervoeder nam met 17,4% toe tot 135.000 ton, terwijl de import en export van bosproducten met 6,7% groeide tot 176.000 ton.

De havensenator in Bremen, Claudia Schilling, zegt tevreden te zijn over de resultaten van de voorbije periode. ‘De ontwikkelingen in het eerste kwartaal laten zien dat de positie van de havens goed en robuust is. Het is een goede basis voor de periode na de pandemie.’

Aanpassing huurbeleid

Om de logistieke sector van dienst te zijn, heeft de senator in maart al het initiatief genomen om coulant te zijn met huur, lease en erfpacht. De senaat van de deelstaat Bremen heeft deze maatregelen op 31 maart goedgekeurd. Tevens is de reguliere huurverhoging opgeschort.

Voor het huidige kwartaal verwacht Schilling dat de overslag zal dalen, als gevolg van de corona-uitbraak. ‘Deze daling zal echter niet bij alle terminals gelijk zijn, maar afhangen van de specifieke marktomstandigheden en klantstructuren. Naarmate het jaar vordert, hopen we dat de goederenoverslag weer zal aantrekken.’

De senator voegt eraan toe dat het ‘juist in deze tijden zo ontzettend belangrijk is dat we blijven investeren in onze havens en in onze verbindingen met het achterland en met onze klanten om zo concurrerend te blijven. We willen doorgaan met de reeds geplande maatregelen en de planning van nieuwe infrastructuurprojecten niet uit het oog verliezen.’

2019

De kleine plus van het voorbije kwartaal volgt op een tegenvallend jaar voor de havens in Bremen. Niet alleen het ro/ro-volume dook vorig jaar in de min, ook de containeroverslag kreeg een forse krimp voor de kiezen.

Belangrijkste oorzaak hiervan was het besluit in 2018 van lijnvaartalliantie The Alliance om enkele diensten voortaan af te laten handelen in die andere grote Duitse haven, Hamburg.