Dat cijfer wordt overigens niet rechtstreeks gecommuniceerd. Het havenbestuur neemt het goede resultaat van januari tot half maart mee met dit van de rest van maart en april. Maar aangezien over het eerste kwartaal (tot einde maart) een groei van 4,0% was genoteerd, moet de terugval binnen de maand april zich in die grootteorde situeren, op een enkele maand welteverstaan.

Tijdens de eerste vier maanden van 2020 steeg de containeroverslag met 6,1%, maar de haven geeft geen cijfers over de terugval in april. De gevolgen van geschrapte afvaarten zullen zich verder laten voelen in de rest van het tweede kwartaal. Antwerpen ziet wel een stijging in lege containers richting China. Dat wordt geïnterpreteerd als een teken van herstel van de productie in China.

Andere goederenstromen, zoals conventioneel stukgoed en voertuigen, stonden onder druk. Het aantal aanlopen van schepen daalde, maar een aantal containerschepen vervoerde ook gemiddeld meer volume.

Geen nieuwe auto’s (en ook geen oude)

Bij de breakbulk, met staal als belangrijkste product, zijn de gevolgen van de mondiale handelsperikelen sinds 2019 voelbaar en heeft het stilleggen van sommige industrieën door de coronacrisis geleid tot een forse daling van 15,7% in april en 29,1% in 2020.

Door de beperkte productie in de automobielsector was er geen aanvoer van nieuwe Aziatische wagens en lag ook de uitvoer van Europese wagens stil. De coronacrisis legde ook de tweedehandsmarkt vrijwel volledig stil. De totale ro/ro-overslag daalde met 16,2% in de periode januari-april ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Droge en vloeibare bulk

In de droge bulk was er door de zachte winter en het stilvallen van de staalindustrie weinig vraag naar steenkool en dus weinig afvoer naar het achterland. Bovendien beperkte de voldoende voorhanden wind- en zonne-energie in Duitsland daar de vraag naar steenkool. Ook de andere droge bulk zit in dalende lijn.

De overslag van vloeibare bulk viel tot dusver in 2020 met 2,5% terug. Dat is voornamelijk te wijten aan de verminderde vraag naar oliederivaten. De overslag van chemische producten kende wel een – lichte – stijging (0,6%) ten opzichte van dezelfde periode in 2019.