Port of Amsterdam: ‘Voorjaar 2025 moet onze energiehaven klaar zijn’

interview

Na de samenwerking op cruise-gebied hebben de havendirecteuren Koen Overtoom (Amsterdam) en Peter van de Meerakker (IJmuiden) elkaar gevonden bij de ontwikkeling van de oude Averijhaven tot een offshore-haven voor windparken. Daarvoor is recent een consortium opgezet tussen de provincie Noord-Holland, de gemeente Velsen en de twee havenbedrijven.  ‘Een geweldige opsteker voor ons.’

Wanneer kunnen de eerst schepen straks aanleggen in de nieuwe haven?

Van de Meerakker: ‘Er moet nog veel gebeuren. Wij mikken dan ook op een opleverdatum begin 2025. Het is natuurlijk heel makkelijk om naar de markt toe optimistisch te roepen eind 2023 of begin 2024, maar wij kiezen voor zekerheid. 2025 is een harde datum, waarop de windmolenbouwers kunnen rekenen. Partijen die in 2024 een windpark aanleggen, behoeven zich dan ook nog niet rijk te rekenen aan onze nieuwe energiehaven.’

De rijksoverheid investeert rond de 60 miljoen euro in het project. Wat steken de havenbedrijven, Velsen en Noord-Holland in de ontwikkeling van offshore-haven?

Overtoom: ‘Dat ligt een beetje gevoelig, omdat wij straks nog met het oog op de ontwikkeling van het terrein nog contracten met aannemers moeten afsluiten. Wij hebben wel natuurlijk een business case gemaakt, maar daar zitten ook nog een aantal variabele factoren in met het oog op de bouw. We kunnen er dan ook nog niets over zeggen.’

Een bandbreedte wellicht?

(Gelach) Van de Meerakker: ‘Nee, je weet hoe dat gaat. Dan zijn er toch weer marktpartijen die prijzen willen weten. Verder is het in de tijd nog best ver weg.’

Toch zeker miljoenen?

Van de Meerakker: ‘Laten we het daar voorlopig maar op houden.’

De Averijhaven is eigendom van de Rijksoverheid. Nemen jullie het terrein van ruim tien hectare over of is er een andere manier bedacht?

Overtoom: ‘Kopen was nooit een optie. Wij nemen het gebied als consortium voor een periode van vijftig jaar in erfpacht.’

Hoe staat het met de 5 hectare die het nabijgelegen staalbedrijf Tata Steel afstaat aan de offshorehaven?

Van de Meerakker: ‘Dat huren wij voor een periode van 20 jaar. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van het wegennet van Tata Steel.’

Peter van de Meerakker (tekst loopt door onder foto).

Er moet nog een Milieu Effect Rapportage (MER) komen voor het project. Daarbij moeten jullie binnen de huidige milieuvergunning blijven. Een moeilijke opgave?

Van de Meerakker. ‘De milieubelasting mag niet hoger worden. Wij zullen of ergens compensatiemogelijkheden moeten vinden of naar andere oplossingen moeten zoeken.’

Overtoom: ‘Wij hebben daar al bepaalde vergunningen voor het lichteren van schepen. Wij willen op een slimmere manier combinaties maken zodat de totale emissies gelijk blijven.’

Is het nog een voordeel dat er over tien jaar een einde komt aan kolenoverslag in Amsterdam en het lichteren grotendeels overbodig wordt?

Overtoom: ‘In totaliteit speelt dat wel mee in de milieu-invulling van dit gebied, ofschoon je natuurlijk het lichteren nog steeds nodig hebt voor schepen die te diep steken voor de sluis. Ik denk bijvoorbeeld aan de aanvoer van graniet.’

De exploitatie van de nieuwe energiehaven komt in handen van zeehaven IJmuiden en Havenbedrijf Amsterdam. Wordt daarvoor een nieuw dochterbedrijf opgezet?

Overtoom: ‘Dat is niet de bedoeling. Wij gaan bij de exploitatie gebruikmaken van de expertise binnen onze bedrijven. Wij proberen het zo licht mogelijk op te zetten, zodat je geen grote overhead hebt. Het moet gewoon functioneel zijn.’

Van de Meerakker: ‘Eens. Naar de markt toe is de energiehaven een geweldige opsteker voor ons.  Een kwart van de Noordzee wordt straks volgebouwd met windparken, maar qua omvang gaat het maar om 600 meter kade en 15 hectare bedrijfsterrein. Dat moet je niet belasten met een te grote organisatie.’

Voor het lichteren van de kolenschepen moeten er een nieuwe locatie worden gevonden, nu de Averijhaven daarvoor niet meer in aanmerking komt. Iets gevonden?

Overtoom: ‘Die is er al en wel aan de oostkant tussen de Averijhaven en Tata Steel. Door slimmer en efficiënt te lichteren is er ook minder ruimte nodig dan eerder gepland bij de bouwplannen van de nieuwe zeesluis.’

Lees ook: Akkoord over energiehaven aan Noordzeekanaal

Port of Amsterdam: ‘Voorjaar 2025 moet onze energiehaven klaar zijn’ | NT

Port of Amsterdam: ‘Voorjaar 2025 moet onze energiehaven klaar zijn’

interview

Na de samenwerking op cruise-gebied hebben de havendirecteuren Koen Overtoom (Amsterdam) en Peter van de Meerakker (IJmuiden) elkaar gevonden bij de ontwikkeling van de oude Averijhaven tot een offshore-haven voor windparken. Daarvoor is recent een consortium opgezet tussen de provincie Noord-Holland, de gemeente Velsen en de twee havenbedrijven.  ‘Een geweldige opsteker voor ons.’

Wanneer kunnen de eerst schepen straks aanleggen in de nieuwe haven?

Van de Meerakker: ‘Er moet nog veel gebeuren. Wij mikken dan ook op een opleverdatum begin 2025. Het is natuurlijk heel makkelijk om naar de markt toe optimistisch te roepen eind 2023 of begin 2024, maar wij kiezen voor zekerheid. 2025 is een harde datum, waarop de windmolenbouwers kunnen rekenen. Partijen die in 2024 een windpark aanleggen, behoeven zich dan ook nog niet rijk te rekenen aan onze nieuwe energiehaven.’

De rijksoverheid investeert rond de 60 miljoen euro in het project. Wat steken de havenbedrijven, Velsen en Noord-Holland in de ontwikkeling van offshore-haven?

Overtoom: ‘Dat ligt een beetje gevoelig, omdat wij straks nog met het oog op de ontwikkeling van het terrein nog contracten met aannemers moeten afsluiten. Wij hebben wel natuurlijk een business case gemaakt, maar daar zitten ook nog een aantal variabele factoren in met het oog op de bouw. We kunnen er dan ook nog niets over zeggen.’

Een bandbreedte wellicht?

(Gelach) Van de Meerakker: ‘Nee, je weet hoe dat gaat. Dan zijn er toch weer marktpartijen die prijzen willen weten. Verder is het in de tijd nog best ver weg.’

Toch zeker miljoenen?

Van de Meerakker: ‘Laten we het daar voorlopig maar op houden.’

De Averijhaven is eigendom van de Rijksoverheid. Nemen jullie het terrein van ruim tien hectare over of is er een andere manier bedacht?

Overtoom: ‘Kopen was nooit een optie. Wij nemen het gebied als consortium voor een periode van vijftig jaar in erfpacht.’

Hoe staat het met de 5 hectare die het nabijgelegen staalbedrijf Tata Steel afstaat aan de offshorehaven?

Van de Meerakker: ‘Dat huren wij voor een periode van 20 jaar. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van het wegennet van Tata Steel.’

Peter van de Meerakker (tekst loopt door onder foto).

Er moet nog een Milieu Effect Rapportage (MER) komen voor het project. Daarbij moeten jullie binnen de huidige milieuvergunning blijven. Een moeilijke opgave?

Van de Meerakker. ‘De milieubelasting mag niet hoger worden. Wij zullen of ergens compensatiemogelijkheden moeten vinden of naar andere oplossingen moeten zoeken.’

Overtoom: ‘Wij hebben daar al bepaalde vergunningen voor het lichteren van schepen. Wij willen op een slimmere manier combinaties maken zodat de totale emissies gelijk blijven.’

Is het nog een voordeel dat er over tien jaar een einde komt aan kolenoverslag in Amsterdam en het lichteren grotendeels overbodig wordt?

Overtoom: ‘In totaliteit speelt dat wel mee in de milieu-invulling van dit gebied, ofschoon je natuurlijk het lichteren nog steeds nodig hebt voor schepen die te diep steken voor de sluis. Ik denk bijvoorbeeld aan de aanvoer van graniet.’

De exploitatie van de nieuwe energiehaven komt in handen van zeehaven IJmuiden en Havenbedrijf Amsterdam. Wordt daarvoor een nieuw dochterbedrijf opgezet?

Overtoom: ‘Dat is niet de bedoeling. Wij gaan bij de exploitatie gebruikmaken van de expertise binnen onze bedrijven. Wij proberen het zo licht mogelijk op te zetten, zodat je geen grote overhead hebt. Het moet gewoon functioneel zijn.’

Van de Meerakker: ‘Eens. Naar de markt toe is de energiehaven een geweldige opsteker voor ons.  Een kwart van de Noordzee wordt straks volgebouwd met windparken, maar qua omvang gaat het maar om 600 meter kade en 15 hectare bedrijfsterrein. Dat moet je niet belasten met een te grote organisatie.’

Voor het lichteren van de kolenschepen moeten er een nieuwe locatie worden gevonden, nu de Averijhaven daarvoor niet meer in aanmerking komt. Iets gevonden?

Overtoom: ‘Die is er al en wel aan de oostkant tussen de Averijhaven en Tata Steel. Door slimmer en efficiënt te lichteren is er ook minder ruimte nodig dan eerder gepland bij de bouwplannen van de nieuwe zeesluis.’

Lees ook: Akkoord over energiehaven aan Noordzeekanaal