Wetsvoorstellen worden vooraf voorgelegd aan belangstellenden, die dan commentaar kunnen leveren. Die zogeheten consultatie is volgens Haagse bronnen uitgesteld.

Klimaatakkoord

De belasting op de CO2-uitstoot door de driehonderd meest vervuilende bedrijven is een van de belangrijkste maatregelen uit het klimaatakkoord. Eerder liet het kabinet al weten dat de aanvullende maatregelen die de rechter had opgelegd wegens de coronacrisis, wat later komen.

Regeringspartijen als D66 en ChristenUnie is er veel aan gelegen de voorgenomen klimaatheffingen tijdig ingevoerd te krijgen. De aanstelling van een extra staatssecretaris van Financiën eerder dit jaar bijvoorbeeld moest ook in dát licht worden gezien, zei D66 destijds.