Dat zegt de brancheclub in een uitvoerige reactie op de ontwerp-Havennota, die Van Nieuwenhuizen eerder deze week naar de Tweede Kamer stuurde. In de aanbiedingsbrief kondigde ze aan te streven naar meer samenwerking tussen de vijf belangrijkste havengebieden: Rotterdam, Moerdijk, Amsterdam/Noordzeekanaalgebied, Eemshaven/Delfzijl en North Sea Port (Vlissingen/Terneuzen).

Verbeteren

De BOZ spreekt van een ‘toekomstgericht havenbeleid’, dat vraagt om een gerichte inzet van het en de havenbeheerders, bedrijfsleven en overheid. Daarbij gaat het onder meer om het veiligstellen van bereikbaarheid, het realiseren van klimaatprojecten en een werkbaar stikstofbeleid.

De BOZ zegt dat de samenwerkende havenbeheerders met het ministerie van IenW een investeringsprogramma gaan uitwerken. Dat moet bijdragen aan het structureel verbeteren van de bereikbaarheid en duurzaamheid van de zeehavens, versnellen van de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie. Van Nieuwenhuizen heeft al gezegd dat ‘een innovatie- en/of transitieregeling voor zeehavens in beeld kan komen’.

Lees ook: ‘Sterke positie Nederlandse havens niet meer vanzelfsprekend’