Die vooruitgang is vooral te danken aan de uitbreidingsinvesteringen voor overslagdiensten op de lng-terminal. De mogelijke winstmarge van Fluxys is wettelijk gereguleerd en verbonden aan de evolutie van diverse componenten. Mede daardoor zal de recente tariefdaling (met gemiddeld 5%) van de gastransportkosten geen invloed hebben op de winst in 2020. Minder zeker is de invloed op termijn van de coronacrisis. Fluxys onderstreept wel dat alle essentiële diensten nog actief zijn.

Record

De scheepstrafiek op de lng-terminal was in 2019 bijzonder intensief. In totaal meerden er 130 schepen aan. Daarmee verpulverde Zeebrugge het vorige record van 82 schepen. Dat dateerde al van 2009. In vergelijking met 2018 kwamen ruim dubbel zoveel schepen om lng te lossen en de hoeveelheid aardgas die de terminal in het net stuurde lag bijna drie keer hoger. Bovendien verdubbelde het aantal operaties voor de overslag van vloeibaar aardgas van schip naar schip.

Verder diversifieerde de terminal zijn aanbod, om zo in te spelen op de markt voor kleinschalig lng. Kleine lng-schepen en -tankwagens kunnen er komen laden. Ook andere lng-terminals in de ruime regio ontwikkelen dergelijke diensten. Ondanks de toegenomen concurrentie behield het laden van kleine lng-schepen in 2019 het niveau van het jaar ervoor en er werden zelfs bijna 1.200 tankwagens meer geladen.

Capaciteit sterk vergroot

Sinds de ingebruikname van de vijfde opslagtank en bijbehorende procesinstallaties in december 2019 kan vloeibaar aardgas van ijsbreker-tankers uit Siberië in Zeebrugge worden overgeslagen naar conventionele lng-schepen, zonder dat twee schepen tegelijkertijd aangemeerd hoeven te liggen.

De vervoerde volumes voor verbruik op de Belgische markt stegen vorig jaar met bijna 3% in vergelijking met 2018 (van 187 TWh naar 193 TWh). Het vervoer naar de distributienetten onderging ondanks de iets mildere temperaturen een lichte stijging (0,4%).

De afname van de rechtstreeks aangesloten industriële bedrijven kende een stijging van ruim 7% en die van de elektriciteitscentrales op aardgas van circa 4%. De vervoerde volumes van grens tot grens daalden met 9,5%. De daling in de stromen naar het Verenigd Koninkrijk werden slechts gedeeltelijk uitgevlakt door de stijging van de stromen naar Nederland en Frankrijk.

Energietransitie

Vandaag de dag werkt Fluxys volop aan de transitie naar een koolstofneutrale economie. Het ondersteunt de ontwikkeling van de biomethaanketen in België door actief mee te werken aan de nodige certificeringssystemen.

De productie van biomethaan is in België nog beperkt, maar Fluxys houdt alvast rekening met een recente studie van Valbiom. Die zegt dat biogas kan instaan voor ongeveer 8% van het huidige Belgische aardgasverbruik. Eenmaal opgezuiverd tot biomethaan, kan bijna 70% van het biogas worden geïnjecteerd in de distributienetten. Als biomethaan ook het vervoersnet van Fluxys Belgium in stroomt, kan dat aandeel verder stijgen.