De havens draaien nu nog op volle kracht, maar zullen de gevolgen daarvan op korte termijn aan den lijve ondervinden. Nu steeds meer landen overgaan tot een volledige lock down, zakken handelsstromen ineen en wordt het maritieme vervoer hard geraakt. De gevolgen van de, inmiddels versoepelde, lock down in China zijn al voelbaar in de Europese havens en dat gaat voor steeds meer exportlanden gelden.

Zoals eerder gemeld, is het Rotterdamse havenbedrijfsleven inmiddels in gesprek met Havenbedrijf Rotterdam over steunmaatregelen om de coronacrisis door te komen. Hamburg kwam deze week, verassend genoeg, met een uitgebreid ‘coronapakket’. De klanten mogen hun betalingen de komende drie maanden uitstellen en er worden forse kortingen op het liggeld gegeven. Dat is verrassend, omdat de Duitse haven na de kredietcrisis van 2008 juist zeer traag op de recessie reageerde en veel marktaandeel verloor.

Grootste roepers

Voorzitter Bernard Moyson van de Antwerpse private havenkoepel Alfaport Voka heeft tegenover vakblad Flows gezegd dat met het Havenbedrijf overlegd wordt over mogelijke steunmaatregelen. Hij pleit voor een ‘overkoepelende visie’, omdat verschillende sectoren, zoals rederijen, cargadoors, overslagbedrijven en expediteurs met specifieke uitdagingen worden geconfronteerd. Hij wil ‘vermijden dat de grootste roepers het eerst aan bod komen’.

Het Havenbedrijf Antwerpen heeft bevestigd dat er concrete verzoeken om kortingen op concessiegelden (terreinhuur) op tafel liggen. Die mogelijkheid zal ook worden besproken in de raad van bestuur van het (gemeentelijke) Havenbedrijf. Een woordvoerder benadrukt wel dat de havenbeheerder in de eerste plaats naar de steunmaatregelen op nationaal niveau kijkt.