‘Alle maatregelen moeten ervoor zorgen dat de handel in beweging blijft, zodat vitale goederen en materialen in de hele EU bij de burgers komen. Het sluiten van grenzen mag de goederenstroom niet afsnijden.’

De Espo heeft intussen voor haar leden een instrument ontwikkeld voor de uitwisseling van informatie inzake rampenplannen en beschermingsmaatregelen in diverse haven. Daarnaast is er is regelmatig overleg met lokale overheden die zwaar zijn getroffen door de covid-19 epidemie, zodat tijdig actie kan worden ondernomen.

Continuïteit

De Europese havens, waaronder die van Rotterdam en Amsterdam, doen er intussen ‘alles aan om de continuïteit van hun activiteiten de komende weken te garanderen’. Ondanks de beperkte bewegingsvrijheid en de extra controles, is het essentieel dat de aan- en afvoer van goederen zo veel mogelijk op peil blijft. Europese havens werken met noodplannen om de continuïteit van hun activiteiten te waarborgen, met name om de bemanning van kritieke diensten in havens te verzekeren.