Overigens is de overslag van goederen sinds begin dit jaar wel fors lager omdat veel goederen uit China komen, maar de economie daar vrijwel stillag. Hoeveel lager precies, meldt de haventopman niet.

Castelein merkt op dat de haven goed is voor meer dan 6% van het verdienvermogen van ons land en voor 385.000 banen. ‘Gelet op de economische betekenis van de haven is het vanzelfsprekend dat scheepvaartafhandeling door de Rijksoverheid is benoemd als een proces van vitale betekenis, zowel voor Nederland als voor consumenten en producenten in het Europese achterland. Verladers, rederijen, maakindustrie, de consument: iedereen rekent op Rotterdam.’

Gezondheid

De haven en bedrijven daar hebben maatregelen getroffen om de gezondheid van het personeel te waarborgen en tegelijkertijd de veiligheid en de continuïteit van de productie op peil te houden. Volgens Castelein zijn er regelmatig overleggen met onder meer bedrijven, overheden en belangenorganisaties om de haven ‘onder lastige omstandigheden optimaal te laten blijven functioneren’.