Dat heeft de Rotterdamse rechtbank besloten in het kort geding van de ondernemingsraad tegen de directie van het stuwadoorsbedrijf. De laatste verplichtte de ongeveer 160 werknemers in ploegen op te blijven komen draven, hoewel er al wekenlang geen schepen meer komen en de laatste containers op 6 februari zijn opgehaald. Zoals bekend, wil moederbedrijf Steinweg-Handelsveem Uniport per 31 maart ontbinden.

De rechter veegde de vloer aan met het optreden van de directie van Uniport, in de persoon van Peter Pesselse. ‘Het handelen van Uniport is niet anders te betitelen dan in strijd met het beginsel van goed ondernemerschap’, zegt ze in haar vonnis. Ook was ze het met de ondernemingsraad eens dat het ‘in ploegendiensten moeten komen opdraven terwijl er geen werk is en komt, en de tijd moeten doden met darten en kaarten, stressvol en ziekmakend kan zijn’.

Klanten weggejaagd

Het bedrijf moet zijn werknemers daarom vrijstellen, zo lang er geen passende arbeid te verzetten valt. Het loon moet volledig worden doorbetaald. De raadsman van Uniport betoogde op de zitting dat de werknemers door vrijstelling ‘voor hun gedrag beloond zouden worden’. Hij bedoelde daarmee dat de Uniporters de klanten weggejaagd zouden hebben door actie te voeren. Daar wilde de rechter niets van weten: ‘Afgezien van het ontbreken van een causaal verband miskent die stelling dat er geen werk meer is en komt’.

Ook maakte ze gehakt van de opstelling van Uniport dat er pas over vrijstelling te praten valt, als ze zouden instemmen met het sociaal plan dat het bedrijf heeft aangeboden. ‘Uniport geeft geen antwoord op de vraag waarom aanwezigheid van de werknemers op de werkvloer daarvoor noodzakelijk is. Ontdaan van alle franje komt het erop neer dat Uniport haar werknemers zonder enige grond wil verplichten op de werkvloer aanwezig te zijn.’

Dwangsom afgewezen

De geëiste dwangsom van vijfduizend euro is afgewezen. De ondernemingsraad wilde die laten toekomen aan de Stichting Kinder Kankervrij. Maar die zou als derde bij niet-betaling beslag kunnen leggen bij Uniport en dat kan volgens de rechter juridisch, ‘hoewel sympathiek bedoeld’, niet door de beugel.

Vraag is nu of Steinweg-Handelsveem bereid is tot aanpassing van het eerder aangeboden sociaal plan voor werknemers die hun baan kwijtraken. Dat gaat uit van een ontslagvergoeding van 1,7 maal de wettelijke transitievergoeding. Dat kan oplopen tot bijna 138.000 euro per werknemer.

Drie ton de man

Vakbond FNV Havens vindt dat veel te mager en wil dat het havenconcern nog eens twintig miljoen euro voor ontslagvergoedingen op tafel legt. De hoogte van die eis is gebaseerd op driemaal de, veronderstelde, huur van zeven miljoen euro per jaar van de ruim vijftig hectare grote terminal in de Waalhaven. Als Steinweg daarop ingaat, kunnen ontslagen werknemers gemiddeld een ton of drie de man tegemoet zien.