In het najaar werd bekend dat de terminal in de Rotterdamse Waalhaven per 31 maart de deuren sluit. Oorzaak is een teruglopend aantal aanlopen van rederijen, die hun calls verplaatsten naar andere terminals, vaak dichter bij de Noordzee. Moederbedrijf Steinweg-Handelsveem zag geen andere uitweg dan sluiting van Uniport.

Al geruime tijd is er onenigheid tussen leiding en werknemers over de personele afwikkeling van de sluiting. Een deel van het personeel kan elders binnen het Steinweg-concern aan de slag, terwijl een ander deel al buiten het bedrijf werk heeft gevonden. Ook zijn er enkele tientallen die van een ouderdomsregeling gebruik kunnen maken.

Echter, daarmee blijven er nog zo’n tachtig medewerkers over, die vermoedelijk op straat komen te staan. De onderhandelingen over het sociaal plan zitten echter sinds 10 januari muurvast.

In de kantine

Hoewel er geen werk meer is op de terminal, er staan niet of nauwelijks nog containers bij Uniport, moeten de personeelsleden toch telkens naar de terminal komen. ‘Of het nu overdag, ’s avonds of ’s nachts is, iedereen moet per se op de terminal zijn, ook al zitten we de hele tijd in de kantine, omdat er geen enkele container meer is’, aldus Van Gijlswijk.

Hij vermoedt dat de directie de werknemers verplicht telkens naar het werk te komen, om ze zo te dwingen akkoord te gaan met het sociaal plan. Dat zien velen echter niet zitten. Zij eisen een hogere ontslagvergoeding. Tevens is er irritatie over de onduidelijkheid omtrent de mogelijkheden elders in het bedrijf aan de slag te kunnen.

De OR besloot deze week om naar de Inspectie SZW te gaan, de voormalige Arbeidsinspectie. Dit omdat de ondernemingsraad en het personeel zich gegijzeld voelen door de bedrijfsleiding. De inspectiedienst gaf vrijdagochtend echter nul op het rekest.

Kort geding

Inmiddels is ook een jurist ingeschakeld, om te bekijken of een kort geding kan worden gestart tegen de directie van Uniport. ‘Daarmee willen we afdwingen dat de directie duidelijkheid geeft over waarom er werknemers op de terminal moeten verschijnen. We kunnen bijvoorbeeld best afspreken dat er een medewerker aanwezig moet zijn die de reachstacker bedient. Maar we willen echt dat er een einde komt aan deze gijzeling’, aldus de OR-voorzitter.

Steinweg heeft het beleid om niet te reageren op vragen vanuit de media.