Dat de totale overslag in de Duisburger haven onder druk staat, is niet verwonderlijk. Duitsland stelt de komende jaren een aantal kolencentrales buiten gebruik in het kader van de ‘Energiewende’. Het land wil binnen twintig jaar afscheid nemen van kolen als energiebron.

Dat treft zowel de eigen Duitse bruinkoolwinning als de aanvoer van steenkool via de grote havens in de Benelux. Tegelijk heeft de Duitse staalindustrie het moeilijk, hetgeen gevolgen heeft voor de steenkool- en ertsaanvoer naar staalfabrieken.

Vorig jaar verwerkte Duisburg ongeveer 20% minder aan kolen dan een jaar eerder. Buitendien was er een daling van de vraag naar chemische halffabrikaten. Al met al valt de afname van de totale overslag in tonnen in de Duisburger haven nog mee, zeker als wordt bedacht dat ook de containeroverslag, die 60% van het gewicht van de behandelde lading bedraagt, iets terugviel.

Containers

Voor de containeroverslag ziet het er overigens niet slecht uit. De daling viel, vergeleken met de recordjaren 2017 en 2018, gematigd uit. Havenbeheerder Duisport sloot verder een overeenkomst met het Chinese Cosco Shipping en enkele partners voor een stimulans voor de containersector. Dit leidde meteen al tot extra investeringen ter hoogte van honderd miljoen euro in de infrastructuur in en rondom de haven.

Daarbij staat de nieuwe uitbreiding Logport VI centraal. De nieuwe containerterminal daar moet zich ontwikkelen in de overslag van containers, opleggers en wissellaadbakken in het vervoer tussen Midden- en Oost-Europa en het westen van ons werelddeel.