Bijna de helft van de overslag is die van vloeibare lading en droge bulk, gevolgd door de containeroverslag, die 41% van het totale volume uitmaakte. Er werden in Koper 706.000 auto’s overgeslagen, ongeveer 5% van de gehele overslag.

Daarmee is Koper ook de grootste autohaven aan de Middellandse Zee. De overslag van containers en auto’s staan centraal in het businessplan dat de haven voor de periode tot 2025 heeft opgesteld.

Sterke groei

De overslag in Koper valt nog in het niet bij die in de Noord-Europese havens, maar is de laatste tien jaar wel sterk gegroeid. Zo is de behandeling van containers en auto’s in die periode verdubbeld. Eenzelfde groei liet het ro/ro-vervoer van vrachtauto’s zien. Het aantal met veerschepen overgezette treinen steeg de afgelopen tien jaar van ruim 17.000 naar iets meer dan 22.000.