Alleen de tonnage van de windturbineonderdelen viel terug. In 2018 werden er 42 windturbines opgesteld vanaf de Rebo-terminal, in het afgelopen jaar slechts 23. Dit jaar zal dit segment terug groeien, door de komst van de onderdelen voor de 58 turbines van windpark Seamade.

Driehonderd windturbines

Vandaag de dag zijn er meer dan driehonderd windturbines operationeel in het Belgische deel van de Noordzee. Verschillende bedrijven onderhouden deze installaties op zee vanuit Oostende.

Afgelopen jaar registreerde de haven 4.914 invaarten van crew transfer vessels (CTV’s) en 138 invaarten van service operation vessels (SOV’s). Dit is een stijging van respectievelijk 7,6 en 43%. De rechtstreekse tewerkstelling voor de dagelijkse monitoring en het onderhoud van de turbines loopt op tot meer dan zeshonderd personen.

Twee nieuwe bedrijven

In 2019 kon Oostende twee bedrijven uit de circulaire economie verwelkomen: Renasci en West Recycle. Beide zullen een productie-eenheid bouwen voor de omzetting van afvalstoffen in basisproducten.

Begin vorig jaar startte Renasci met de bouw van productiefaciliteiten in industriezone Plassendale 1. De bouw zit goed op schema. Zodat het bedrijf in de lente van volledig operationeel zal zijn. Aan- en afvoer van materialen zal gebeuren met schepen.

Ook West Recycle maakt zich op om in 2020 operationeel te zijn. Deze investeringen gaan tijdens de eerste fase gepaard met een verwachte tewerkstelling van meer dan zestig personen.