Ook nam de hoeveelheid uitgegeven grond af. In totaal is 6,4 hectare terrein uitgegeven aan nieuwe en bestaande bedrijven.

Oorzaken van de dalende gronduitgifte en lagere overslagvolume zijn volgens topman Cas König de stikstofproblematiek en de hoge aanvoer van zand in 2018. Voor een dijkverbeteringsproject is twee jaar geleden veel zand aangevoerd. Dat volume viel vorig jaar weg.

Stikstof

Ook merkt het havenbedrijf dat veel bedrijven hun investeringen uitstellen als gevolg van de stikstofcrisis. ‘Zo’n dertig initiatieven in de havens die een bijdrage leveren aan de energietransitie, zijn al op losse schroeven komen te staan’, aldus König.

Hij vervolgt: ‘Door de stikstofproblemen zijn investeringen in de regio in de orde van 1,5 miljard euro vertraagd. Groningen Seaports heeft dat eveneens in haar resultaat gemerkt. Ook het uitstellen van de bouw van een staalfabriek in de Eemshaven als gevolg van de stikstofregels is hiervoor een belangrijke oorzaak.’

Winst

De exacte winst over het afgelopen jaar is nog niet bekend, maar de havenbeheerder verwacht uit te komen op een winst van ongeveer 1 miljoen euro, fors lager dan in 2018.

Toch ziet König ook positieve ontwikkelingen. ‘Ondanks de tegenwind hebben we afgelopen jaar een aantal nieuwe bedrijven mogen verwelkomen. In de Eemshaven ging het om meerdere offshore bedrijven die onderhoud en beheer uitvoeren van de windparken in het Duitse gedeelte van de Noordzee. Eveneens streek in de Eemshaven een nieuw bedrijf voor dataopslag neer. Daarnaast vestigde zich in het verzamelgebouw Nijlicht een zevental offshore gerelateerde innovatieve start-ups.’