De stakingsdag heeft de nogal verontrustende naam Ports Morts meegekregen, wat zoiets betekent als Dode Havens. De havenwerkers zijn het niet eens met de regeringsplannen om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen naar 64 jaar.

Volgens de CTG is het werk in de haven al dusdanig zwaar dat het de gemiddelde levensverwachting met acht jaar verkort. Een hogere pensioenleeftijd is onacceptabel voor hen. De actie maakt onderdeel van een groter stakingsplan dat Frankrijk al geruime tijd in zijn greep houdt.