Volgens een woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam (HbR) zorgt dat voor meer duidelijkheid. Die geldt niet alleen in Rotterdam en Amsterdam, maar ook in Velsen, Zaanstad, Beverwijk, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Vlaardingen en Schiedam. Volgens HbR kan er ook beter worden ingespeeld op de introductie van schonere brandstoffen.

Daartoe is er een ‘scheepsenergieparagraaf’ opgenomen, die ook het gebruik van lng regelt. In de nieuwe verordening wordt het bunkeren van alle brandstoffen en hulpstoffen op drie niveaus gereguleerd: vergunningverlening, het aanwijzen van locaties en het stellen van voorwaarden aan de operationele veiligheid.

De formulieren voor het aanvragen van vergunningen en ontheffingen op basis van de geactualiseerde Havenverordening zijn aangepast.