De Japanse duizendknoop is niet alleen in Rotterdam, maar in het hele land een hardnekkig probleem. De plant groeit enorm snel, is ontzettend ster en kan door gebouwen, leidingen en wegen heen groeien. Er is nog geen werkend bestrijdingsmiddel gevonden en dus gooit het Havenbedrijf het nu over een andere boeg.

De afgelopen tijd is op de Maasvlakte alle duizendknoop, inclusief de grond met wortels, afgegraven. In totaal gaat het om zo’n 125.000 kuub grond. Met ongeveer 7.500 vrachtwagens is het op een grote berg in het duizendknoopdepot aan de Coloradoweg gegooid.

Konijnen

Door het onkruid daar ongeveer vijf jaar op te slaan, hoop het Havenbedrijf dat de planten vanzelf doodgaan en dat daarna de grond weer kan worden gebruikt. De berg is inmiddels een hectare groot en tien meter hoog. De berg is ingepakt met dassengaas en een extra zandlaag om te voorkomen dat konijnen er holen graven.

Het Havenbedrijf is voornemens om nog meer duizendknoopdepots aanleggen. Daarnaast is het dit jaar gestart met diverse experimenten om andere locaties ‘duizendknoop’ vrij te maken. Zo kampen glooiingen ook met de overlast, maar is het veel te kostbaar om die af te graven.

Elektrocuteren

Daar probeert het Havenbedrijf de plant te verdrijven met behulp van zout of het elektrocuteren van stengels en wortels. Ook loopt er een experiment met verwarmingselementen. Daarbij wordt grond met duizendknoop uitgegraven en wordt bekeken hoe de duizendknoop reageert op dat opwarmen. In het voorjaar moet blijken hoe succesvol de experimenten zijn geweest.