Het is nog niet te laat om die koers te bepalen, zei Rob de Wijk, expert internationale betrekkingen, in zijn keynote-presentatie tijdens het door Nieuwsblad Transport georganiseerde Havendebat Rotterdam.

Ruim 160 experts uit de sector gingen met elkaar in debat over de invloed van China op de grootste haven van Europa. Om de invloed te beperken moet er echter wel iets veranderen in het politieke handelen, zegt De Wijk. ‘Er is een totaal gebrek aan strategisch denken in Europa. Wat gaan we doen met het politieke spel van China? Haken we aan of brengen we er iets tegenin?’

Nieuwe Zijderoute

Het grootste risico voor Europa is dat steeds meer landen, vanwege een financieel aantrekkelijk plaatje, aansluiten bij het Belt & Road Initiative, legde De Wijk uit. ‘Gevolg daarvan is dat de Europese Unie uit elkaar valt. En dat is nu precies wat China wil. Zo kan het land de politieke invloed uitbreiden op de Nieuwe Zijderoute.’

Hoewel De Wijk de aanwezigen tijdens het Havendebat Rotterdam waarschuwde voor het politieke machtsspelletje waar China mee bezig is, erkent de expert ook dat de relatie met de Aziatische grootmacht wel goed moet blijven. ‘China is natuurlijk ook gewoon een belangrijke handelspartner. De Rotterdamse haven moet er echter voor waken dat het de macht niet uit handen geeft. Wees niet naïef over het soort land waarmee je zakendoet. Hier kun je naar de rechter stappen, in China niet. Daar is geen rechtssysteem.’

Discussie

Na deze woorden ging de zaal in discussie over de stelling: ‘De opkomst van China biedt vooral enorme kansen voor de haven Rotterdam.’ Een stelling waar ongeveer de helft van de deelnemers het mee eens was.

Marjolein van Noort van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) werd door de debatleider ingedeeld in het ‘tegen-kamp’ en bracht heel duidelijk onder woorden waarom Rotterdam op z’n hoede moet zijn voor China.

‘Blijkbaar staan wij open voor China en geven wij hen de ruimte om zich hier te vestigen en gebruik te maken van onze kennis op onder meer het vlak van digitalisering. Maar wat krijgen wij er voor terug? Krijgen wij ook kennis uit China? Of ruimte om daar te groeien? Nee, we krijgen helemaal niets van hen. Door ze hier toe te laten maken we alleen de taart voor onszelf een stuk kleiner.’

Opvoeden

Jin Chen, oprichter van de Dutch China Desk bij Grant Thornton nuanceert de ‘gevaren’ die China meebrengt. ‘We moeten zeker handel blijven drijven met China. Vanuit hun perspectief is het ook logisch dat ze zo gebrand zijn op groei. De meeste inwoners groeiden op in een arm land. Daar wil niemand naar terug. We moeten als Nederland echter wel sterk in onze schoenen blijven staan. Het is belangrijk om de dialoog aan te gaan met Chinese bedrijven die zich hier willen vestigen. Nederland moet deze bedrijven opvoeden. Als we dat doen, zullen we uiteindelijk vooral profiteren van de handel met China.’