Tot nu toe moet de veterinaire invoercontrole op dergelijke producten in de haven van Antwerpen gebeuren om België binnen te komen. Vervolgens worden de goederen over de weg naar Gent getransporteerd. Vanaf april 2020 komt hier verandering in. Verpakte dierlijke producten kunnen dan rechtstreeks per zeeschip in Gent aankomen en daar gecontroleerd worden.

North Sea Port is momenteel deze grenscontrolepost aan het bouwen. Daar zullen het Belgische Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen én de douane vanaf april 2020 op één en dezelfde locatie containers controleren. Dit moet leiden tot een vlottere doorstroming van de goederen die de haven binnenkomen.

Uitbreiding

Met deze grenscontrolepost weet North Sea Port het aantal producten dat in Gent gecontroleerd kan worden, sterk uit te breiden. Momenteel beschikt North Sea Port in Gent nog alleen over een grenscontrolepost voor de veterinaire invoercontrole op dierlijke vetten en oliën in bulk. In Vlissingen beschikt North Sea Port eveneens over een grenscontrolepost.