Ook heeft de haven van Antwerpen een goed jaar achter de rug. De containeroverslag stijgt dit jaar naar verwachting licht. En het haalde dit jaar ruim vijf miljard euro op aan investeringen van chemiebedrijven, zoals de drie miljard door chemieconcern INEOS.

Hoe staat het met de fusie tussen Antwerpen en Zeebrugge?

Dit jaar is er besloten om tot fusiegesprekken over te gaan. Volgende maand gaan de besturen weer bij elkaar zitten en gaat men de haalbaarheid verder onderzoeken. Mijn inschatting is dat de fusie binnen twee jaar geïmplementeerd is, als er besloten wordt om daadwerkelijk tot de fusie over te gaan.

Wat zijn de concrete voordelen?

Ik ben ervan overtuigd dat het geheel meer is dan de som der delen. Dat blijkt ook uit een uitgebreid onderzoek. Schaalvergroting, energietransitie, innovatie en digitalisering zijn uitdagingen die sowieso op beide havens afkomen en dan is verregaande samenwerking zeker een interessante optie. Op deze manier kunnen beide havens aantrekkelijker worden.

Zijn beide havens niet bang hun eigen identiteit te verliezen?

Een gemiddelde Aziaat is zich niet bewust van de verschillende havens in Europa. Europa is voor hem één punt. Het heeft daarom als Zeebrugge en Antwerpen niet zo veel zin om je van elkaar proberen te onderscheiden. Je kunt beter de overeenkomsten zoeken en uitspelen. De fusie moet leiden tot een verbetering van de concurrentiepositie ten opzichte van andere Europese havens.

Zijn er al indicaties voor de overslag dit jaar?

We verwachten voor 2019 een lichte groei. Tot en met het derde kwartaal steeg de containeroverslag met 6,4%. De vertraging van de wereldeconomie en de geopolitieke spanningen zorgen wel voor een groeivertraging van volatielere goederenstromen, waaronder conventioneel stukgoed, vloeibaar massagoed en voertuigen

Wat doet het nieuwe NOC precies?

Het Nautische Operationele Cluster is dit najaar officieel geopend. Hier zijn alle operationele activiteiten van het havenbedrijf geconcentreerd. Voorheen waren deze diensten verdeeld over vijf verschillende locaties in de stad. Met deze centralisatie willen we synergie creëren en de efficiëntie vergroten. Naast de kantoren bevinden zich op deze locatie de onderhoudsloodsen en twee droogdokken voor reparaties aan onze sleepboten en andere vaartuigen. De investeringen in deze site bedroegen 50 miljoen euro.

Hoe staat het met de modal shift?

De huidige modal split in Antwerpen is 38% binnenvaart, 7% spoor en 55% weg. Tegen 2030 is het onze ambitie de binnenvaart te doen groeien naar 42% en het spoorvervoer te verdubbelen naar 15%. We hebben een aantal projecten lopen om dit te bereiken. Het achterlandvervoer per binnenvaart verloopt niet geheel zoals we graag zien. Eén van de problemen is de concurrentie tussen zeevaart en binnenvaart op de terminals. De terminals gaven zeeschepen vaak voorrang en lieten binnenvaartschepen wachten. We hebben hier onder andere verbetering in willen brengen door het instellen van een minimale call size van twintig containers in combinatie met een inland reshuffle. We zijn deze proef nu aan het evalueren.

Eén van de problemen is de concurrentie tussen zeevaart en binnenvaart op de terminals.

En het spoorvervoer?

Ook op dat gebied doen we op het moment onderzoek naar verbeteringen. De haven van Antwerpen heeft lange tijd een door-to-door beleid gevoerd met het treinvervoer. Hierdoor ligt er veel spoor (1.000 kilometer) in de haven en moeten treinen veel wisselen en vaak rangeren. Wij onderzoeken nu de optie van minder spoor.  We willen een systeem creëren met hubs in de haven en een efficiëntere regeling voor de laatste kilometer. Treinen kunnen langer gemaakt worden en het transport kan efficiënter ingepland worden.

Hoe staat de haven van Antwerpen er over vijf jaar voor?

Er zal meer gebruikt worden gemaakt van automatisering, datakoppeling en uitwisseling en artificiële intelligentie. De digitale infrastructuur wordt steeds belangrijker in vergelijking met de traditionele fysieke infrastructuur.  Op basis van artificiële intelligentie brengen wij momenteel in beeld hoe veel schepen wij op bepaalde tijdstippen kunnen verwachten. Hierdoor hebben we een beter zicht op de planning en kunnen we het personeel efficiënter inplannen. Toen ik hier kwam, bedroeg de plantijd van het havenbedrijf twee uur. Schepen konden tot anderhalf uur voor vertrek hun tijden veranderen. Wij hebben deze plantijd verhoogd tot vier uur, waardoor ook logistieke dienstverleners afhalingen en leveringen van containers beter kunnen inplannen. Door meer data te verbinden, kunnen operations in de toekomst efficiënter worden ingericht.