Goetinck is er al algemeen directeur. In afwachting van een definitieve opvolger moet die functie op tijdelijke basis worden ingevuld. Vrijdag zal de raad van bestuur daarover een beslissing nemen, maar er worden geen andere namen gefluisterd dan die van Goetinck.

Goetinck is Bruggeling en, net als Coens, burgerlijk ingenieur van opleiding. Tot begin 2012 werkte hij voor de Vlaamse overheid, op het departement Mobiliteit en Openbare Werken. Daar behandelde hij al Vlaamse havendossiers, zoals het gewestelijk uitvoeringsplan voor het Antwerpse havengebied.

Coens blijft wel burgemeester

Vandaag de dag is de CD&V niet meer de dominante partij die ze was ten tijde van Coens’ vader Daniël (1938-1992), jarenlang minister van onderwijs en burgemeester van Damme. Toch achtte Coens zijn nieuwe mandaat voldoende zwaar om op te stappen als ceo. Hij blijft wel burgemeester van Damme.

Coens werkte aanvankelijk voor Besix, de grootste Belgische bouwgroep. In 2001 kwam hij aan het hoofd van de haven, die als het ware in zijn achtertuin ligt. Toen de CD&V in 2012 de gemeenteraadsverkiezingen verloor moest hij wel een stap terugzetten. Hij behield de functie van ceo, maar verloor die van voorzitter van het havenbestuur. Beide functies blijven ook nu gescheiden.