Dit hebben ze toegezegd in het kader van het zogenoemde Porthos-project van Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland. Dat heeft ten doel om een openbaar pijpleidingnet voor ccs (carbon capture and storage) aan te leggen. De vier bedrijven zijn samen goed voor een belangrijk deel van de 25 miljoen ton CO2, die jaarlijks in het Rotterdamse havengebied wordt uitgestoten.

Subsidie

De vier hebben ‘commitment’ afgegeven, maar kunnen zich nog terugtrekken. Of dat gebeurt, zal afhangen van de subsidie uit Den Haag. Deelnemende bedrijven besparen ongeveer twintig euro per opgeslagen ton CO2, die ze anders aan emissierechten kwijt zouden zijn. Maar de kosten van ccs bedragen naar schatting vijftig tot zestig euro per ton.

Porthos zal daarom een aanvraag indienen voor subsidie uit de pot van het zogenoemde SDE++ budget, het nationale programma om CO2-uitstoot terug te dringen. Die laatste plus is er via het nationale Klimaatakkoord bijgekomen en markeert dat straks ook CO2-afvang subsidiabel is. In de geldende SDE+ regeling wordt alleen de productie van duurzame energie uit bijvoorbeeld wind en zon door Den Haag ondersteund.

Tientallen miljoenen

De havenbeheerder meldt verder dat er enkele tientallen miljoenen worden geïnvesteerd in het ontwerp en de voorbereidingen voor de aanleg van het leidingnetwerk. De Europese Unie besloot vorig jaar al om daarvoor 6,5 miljoen euro subsidie beschikbaar te stellen. Met het project is een investering van naar schatting bijna een half miljard euro gemoeid. Volgens Havenbedrijf Rotterdam kan Nederland zonder ccs niet aan de Klimaatdoelstellingen van ‘Parijs’ voldoen.

De projectorganisatie Porthos verwacht dat de SDE++ regeling in september volgend jaar wordt opengesteld en dat vroeg in 2021 duidelijk is of deze subsidie wordt verstrekt en ‘hoe het financiële plaatje er voor alle betrokken partijen uitziet’. Eind 2023 zou het netwerk klaar moeten zijn en zou de eerste CO2 in een uitgewerkt gasveld in de Noordzeebodem moeten worden opgeslagen.