Een deel van de haven aan de rivier de Eems en aan de Dollard, tegenover Delfzijl, is voor een bedrag van één miljoen euro uitgebaggerd tot een diepte van elf meter. Er werd 50.000 kubieke meter slib weggegraven en overgebracht naar een uitmonding van de Eems.

Vergunningen

Emden is na Bremen de grootste Duitse haven voor het zeevervoer van auto’s. Begin volgend jaar kunnen autoschepen er ook lng komen bunkeren. De afgelopen maanden zijn de daartoe benodigde vergunningen afgegeven.