Cor-voorzitter Cees den Breejen zegt in het FD druk in gesprek te zijn met de directie van het tankopslagbedrijf, dat het volgsysteem in de loop van volgend jaar wil invoeren. ‘Als het om veiligheid gaat, hebben we geen problemen. Maar het aspect van privacy ligt heel gevoelig’, zegt hij.

Het systeem dat Vopak wil invoeren, registreert onder meer of iemand staat, zit of ligt. Volgens chief information officer Leo Brand is dat een veiligheidsvoorziening. ‘Als iemand zich ongewoon lang in een horizontale positie bevindt, krijgen collega’s in de buurt automatisch een melding’, zegt hij.

Strijdig met privacyregels

Privacy-advocaat Thomas van Essen zegt in de krant dat het systeem mogelijk strijdig is met de geldende privacyregels. Hij zegt geen ander systeem te kennen dat zo ver gaat. Het volgsysteem maakt onderdeel uit van de digitalisering van Vopaks terminalnetwerk, die al enkele jaren geleden in gang is gezet. Doel daarvan is onder meer om de inzet van personeel en onderhoud beter te kunnen plannen.