De containeroverslag groeide met 7% tot zeven miljoen teu. Dat was vooral te danken aan de overstap van vier wekelijkse transatlantische diensten van THE Alliance van Bremerhaven naar Hamburg aan het begin van het jaar. Daardoor verviervoudigde het containervervoer op de route van en naar Noord-Amerika tot 439.000 teu. Bovendien nam het aantal aansluitende feederdiensten fors toe.

Ook de verdieping van de vaargeul in de Elbe, die begin dit jaar in gang is gezet, begint zijn vruchten af te werpen. Daardoor kunnen containerschepen nu al vaker tegelijk in- en uitvaren, wat te merken is aan het aantal schepen van meer dan 18.000 teu. Dat waren er 123, zo’n 20% meer dan vorig jaar.

Massagoed

De overslag van massagoed daalde met 2% tot 31,6 miljoen ton. Dat kwam vooral doordat er minder ‘grijperlading’, zoals kolen en ertsen, werd aangevoerd. De aanvoer van agribulk steeg met 8% tot ruim drie miljoen ton. Ook de aanvoer van vloeibaar massagoed, vooral olieproducten groeide, met bijna 8% tot ruim zeven miljoen ton.

In vergelijking met de eerste helft van het jaar is het groeitempo iets afgenomen. Toen steeg de totale overslag met 4% tot 69,4 miljoen ton en de containeroverslag met 7,5% tot 4,7 miljoen teu.