De bond en de directie van de terminal zijn donderdag gestart met het overleg over een sociaal plan voor de betreffende medewerkers. Tijdens dit overleg heeft, volgens de bond, de directie van moederbedrijf Steinweg aangegeven dat van de getroffen personeelsleden er 45 elders in het concern kunnen worden geplaatst.

Plaatsing bij RST

Ook zou er misschien plek zijn voor tien andere werknemers bij de Rotterdam Shortsea Terminal (RST). Als rederij Eimskip besluit om een dienst die nu nog bij Uniport wordt gelost, voortaan bij RST te laten lossen, zouden daar nog meer personeelsleden aan de slag kunnen. Om hoeveel medewerkers het, bij een gunstige keuze van Eimskip, precies zou gaan, is nog niet duidelijk.

Voor de overige werknemers wil Uniport de wettelijke transitievergoeding betalen en die verhogen met een factor 1,4. Tevens wil de directie een bedrijf inhuren dat hulp biedt bij het outplacementproces. Volgens FNV zou de Uniport-directie ook overwegen om de medewerkers die bijna hun pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, op de loonlijst te laten staan. De directie hoopt dit alles voor het einde van het jaar te hebben geregeld.

Schaalvergroting

In september werd duidelijk dat de Uniport-terminal in zwaar weer zat. Een maand later besloot moederbedrijf Steinweg om de terminal te sluiten. Dat gebeurt op 31 maart 2020. Oorzaak van de problemen is de aanhoudende schaalvergroting in de lijnvaart. Omdat de container carriers steeds groter worden, zijn er steeds minder schepen die Uniport nog kunnen bereiken.

Rederijen kiezen daarom bij het lossen van hun lading vaker voor terminals die dichter bij zee liggen. Dan hoeven ze niet voorbij de Beneluxtunnel. Zo besloot de Franse rederij CMA CGM om haar Nemo-dienst richting Australië niet meer bij Uniport te laten afhandelen, maar elders in Rotterdam.

Weggewuifd

FNV geeft aan al tijden te hebben gewaarschuwd voor de toekomst van de terminal. ‘Alle ongunstige scenario’s die wij sinds 2012 schetsten, zijn door Uniport echter lachend weggewuifd’, aldus de bond.

Tevens zijn ze verbaasd dat er slechts tien medewerkers zouden kunnen overstappen naar RST, van wie er maar drie in operationele activiteiten kunnen worden ingezet. ‘We hebben informatie waaruit blijkt dat er alleen al in de operationele dienst voor tien fte wordt overgewerkt bij RST.’ Op 26 november wordt verder gepraat.

Nieuwsblad Transport bericht uitgebreid over de problemen bij de Uniport-terminal. Lees hieronder de eerdere artikelen: