Ineos wil nabij het oude fort van Lillo zowel een kraker optrekken die ethaan kraakt tot ethyleen, als een fabriek om propaan om te zetten in propyleen. Het Antwerpse havengebied is na Houston het grootste petrochemische cluster ter wereld. Bovendien ligt het terrein in een zone die al een halve eeuw bestemd is als vestigingsgebied voor havenindustrie.

Maar de milieu- en actiegroepen verzetten zich, omdat voor de voorbereidende bouwwerken eerst een bos van 55 hectare moet worden gerooid en omdat het ethaangas deels schaliegas zou zijn.

Enkele milieuorganisaties en actiegroepen hebben al aangekondigd dat ze beroep zullen aantekenen tegen de vergunning. Milieuvereniging Natuurpunt krijgt zelf ook kritiek, omdat het van Ineos wel 180.000 euro aanvaardde om in de nabije gemeente Kapellen een bos aan te kopen.

3 miljard euro

Ineos wil 3 miljard euro investeren in de twee installaties. Daarmee gaat het om een van de allergrootste initiatieven in de Europese chemie van de voorbije decennia. De installaties moeten in 2024 operationeel zijn en zouden vierhonderd nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. Het bedrijf is ook bereid het kappen van de bomen ruimschoots te compenseren met nieuwe aanplantingen elders.

Ondanks de gunstige adviezen en beslissingen van de bevoegde politieke instanties kunnen beroepsprocedures van actiegroepen Ineos veel tijd kosten, want voor het volledige project moet het bedrijf nog diverse andere vergunningen aanvragen, zoals de eigenlijke bouw- en uitbatingsvergunning, de aanleg van nutsleidingen, wegen en een kaaimuur.

Lees ook: Fel verzet tegen miljardenplannen Ineos in Antwerpen