Beide voormalige bestuurders van het bedrijfje FMS zijn hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor terugbetaling van in totaal ruim 4,5 ton, die het Havenbedrijf op basis van ‘spookfacturen’ aan de FMS Group heeft betaald. Tegenover die betalingen stond geen enkele tegenprestatie, was de rechter het met het Havenbedrijf eens.

Daarnaast moeten ze ieder een ton betalen als vergoeding voor de kosten van het onderzoek door HbR naar de fraudezaak. Daar werd KPMG Advisory bij ingeschakeld, die in totaal voor 380.000 euro aan rekeningen stuurde.

Frauduleuze praktijken

Eerder werd een voormalig, en medio vorig jaar op staande voet ontslagen, afdelingshoofd van het Havenbedrijf veroordeeld tot terugbetaling van in totaal 675.000 euro. De Amsterdamse rechtbank omschreef deze Y. H. als ‘een spil in frauduleuze praktijken die eerst FMS bij het Havenbedrijf heeft binnengeloodst en er vervolgens voor heeft gezorgd dat de facturen van FMS werden geaccordeerd en betaald zonder dat daar verricht werk aan ten grondslag lag’.

Het bedrijfje stond tot 20 februari 2018 op naam van R. e. Y. Hij moet bijna 3,5 ton terugbetalen en is aansprakelijk tot twee ton voor de onderzoekskosten. De rechter ziet hem als hoofdschuldige omdat twaalf van de in totaal dertien spookfacturen zijn verstuurd, en uitbetaald, toen hij bestuurder was van FMS.

Hoger bedrag

Y.’s vriend A. e. A moet 108.900 euro terugbetalen, het bedrag van de dertiende factuur die FMS op 22 februari stuurde. Dat was twee dagen nadat FMS door Y. aan A. was ‘verkocht’. Dat gebeurde, zoals eerder gemeld, doordat A. ten overstaan van een notaris Y. 5.000 euro betaalde, die hij vlak daarvoor van Y. had gekregen.

A. is daarnaast aansprakelijk tot een ton voor de onderzoekskosten. De dertiende rekening werd overigens ingediend, nadat H’s tekenbevoegdheid was verhoogd tot boven de 50.000 euro. Bij de twaalf rekeningen daarvoor daarvoor ging het steeds om bedragen tussen de 15.125 en 36.300 euro.

68.700 euro uit de muur gehaald

Uit het vonnis blijkt dat de rechter er niets van gelooft dat Y. zijn handen na de ‘verkoop’ van FMS heeft afgetrokken: ‘Vast is komen te staan dat gedaagde voortdurend, samen met Y., bij een valselijke betalingsconstructie betrokken is geweest’.

Saillant detail is dat Y. en A. in de week van 22 tot en met 29 maart 2018 met een FMS-bankpas vrijwel elke dag bijna 10.000 euro bij steeds andere geldautomaten pinden. In totaal is zo in een week tijd 68.700 euro uit de muur gehaald. Op dat moment was het Havenbedrijf na vragen van huisbankier ING al begonnen met een intern onderzoek naar de betalingen aan FMS.

Zwarte piet

De rechter laat niets heel van A.’s verweer dat hij niet goed snapte wat er aan de hand was, in een later stadium spijt had gekregen en de zaak wilde opbiechten. ‘Ruim een jaar nadat het Havenbedrijf hem aansprakelijk had gesteld, wilde hij ineens opening van zaken geven en nam daarbij de slachtofferrol aan door Y. de zwarte piet toe te spelen’, staat in het vonnis te lezen. De rechter gelooft ook niet dat A. vóór de bedrijfsoverdracht niet bij de zaak betrokken was.

Naar aanleiding van de ‘als verdacht aangemerkte kasopnames’ is ING ook lastige vragen gaan stellen aan de FMS-bestuurders. Het antwoord bestond in het toesturen van een ‘inhuurovereenkomst’. Die bleek, zoals eerder gemeld, vervalst te zijn door H., nadat de alarmbellen waren afgegaan bij het Havenbedrijf. De bewuste inhuurovereenkomst was geantedateerd, van valse handtekeningen voorzien en kwam nergens in de administratie van het Havenbedrijf voor, behalve op de laptop van H.

Nieuwsblad Transport schreef al eerder over deze fraudezaak. Hieronder een overzicht van eerder verschenen artikelen: