Volgens managing director Joop Mijland komt daarmee bij North Sea Port de deur naar het achterland ‘nog wijder open te staan voor het vervoer van containers via de binnenvaart’. Ceo Daan Schalck van NSP, de combinatie van Gent en Zeeland Seaports, vindt de stap van BCTN ‘een belangrijk signaal’. De groep speelt met zijn terminals in Nederland en in België een sleutelrol in het containerverkeer tussen de grote zeehavens en hun achterland, zegt hij.

Volgens Mijland komt North Sea Port op gelijke voet te staan met de andere grote zeehavens in Nederland en België. ‘Dat kan rederijen, verladers en ontvangers stimuleren om lading van de weg te halen en op het binnenschip te zetten.’

Grootste terminalgroep

Hij wijst erop dat BCTN is uitgegroeid tot de grootste Nederlandse en Belgische ’inlandterminal’-groep met vestigingen in het Nederlandse Alblasserdam, Den Bosch, Nijmegen, Roermond en Venray en Beringen, Geel en Meerhout in België. ‘Wij hebben dagelijkse verbindingen tussen deze  terminals en Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge. We voegen daar nu North Sea Port aan toe.’

NSP zegt hard in te zetten op het aanbieden van duurzame transportoplossingen en op de verschuiving van wegvervoer naar binnenvaart. ‘Deze binnenvaart neemt nu al ruim de helft van het goederenverkeer tussen de haven en haar achterland voor haar rekening. Het containervervoer zit hierbij stevig in de lift.

De binnenvaart neemt vaak het voortouw, al laten spoor en zeevaart zich niet onbetuigd. Het aantal binnenvaartschepen dat de containerterminals in Gent, Terneuzen en Vlissingen aanloopt, neemt toe. Steeds meer havengebruikers kiezen voor de waterweg om hun containers aan of af te voeren en zo de files op de weg te omzeilen’, aldus de havenbeheerder.

Chiquita-bananen

Concreet gevolg, dan wel oorzaak, van het besluit van BCTN om ook NSP aan te lopen, is het besluit van groenten- en fruitimporteur Bakker Barendrecht om het transport van Chiquita-bananen van Vlissingen naar Ridderkerk over te hevelen van de weg naar de binnenvaart.

Daardoor gaan sinds vorige maand ongeveer veertig reefercontainers met bananen per week van de Kloosterboer-terminal in Vlissingen per barge naar de terminal van BCTN in Alblasserdam. Het laatste stuk naar de magazijnen in Ridderkerk wordt getruckt, een afstand van ongeveer veertien kilometer.

Volgens de betrokken partijen levert deze vorm van gecombineerd vervoer een CO2-reductie van meer dan 50% op. Volgens BCTN was de verwachte reductie van CO2-emissies leidend bij de keus voor vervoer over water. Bakker Barendrecht levert de bananen onder meer aan Albert Heijn en is onderdeel van de beursgenoteerde Belgische Greenyard-groep.

Laatste aanwinst

De laatste aanwinst van het terminalnetwerk van BCTN is de nieuwe locatie in Beringen aan het Albertkanaal, die eind vorig jaar open is gegaan. Dat is een samenwerking met de Belgische logistieke dienstverlener Gheys.

Die heeft BCTN een langdurig gebruiksrecht toegekend op een terrein met een oppervlakte van twee hectare. Gheys heeft zelf een logistieke complex van meer dan vijftig hectare op het industrieterrein Ravenshout. Momenteel behandelt BCTN Meerhout meer dan tienduizend containers per jaar voor Gheys.

Deventer

Inmiddels is de volgende uitbreiding van het netwerk alweer onderweg: Deventer. BCTN werkt daar met Vos Transport en de gemeente samen om een containerterminal te ontwikkelen, die volgend jaar moet kunnen gaan draaien.

Uit een inventarisatie bleek vorig jaar dat er potentieel is voor de overslag van acht- tot tienduizend teu per jaar. De terminal operator denkt dat de nieuwe locatie daarmee rendabel kan worden geëxploiteerd, ondanks de aanwezigheid van andere containerhavens in de regio, waaronder Zwolle, Kampen en Meppel.

Top-3

North Sea Port, dat begin 2018 officieel van start ging, presenteert zich graag als een haven, maar is in feite een paraplu-organisatie van het Havenbedrijf van Gent en Zeeland Seaports. Het havengebied is zo’n zestig kilometer lang en strekt zich uit van Vlissingen aan de Noordzee tot Gent, zo’n dertig kilometer landinwaarts in België. NSP rekent zich tot de top-3 van Europa als het gaat om toegevoegde waarde met 14,5 miljard euro die het grensoverschrijdende havengebied creëert.

Met een totale goederenoverslag van zeventig miljoen ton is de combinatie goed voor de tiende plaats op de Europese haven-ranglijst. De groep boekte vorig jaar een omzet van 106 miljoen euro, waarvan 43 miljoen uit havengelden en 47 miljoen uit grondhuur. Na aftrek van alle kosten bleef daar een nettoresultaat van 26,4 miljoen euro van over.