De groei in de eerste drie kwartalen was vooral te danken aan de sectoren containers, ruwe olie, lng en biomassa. De containeroverslag groeide in aantallen met 3,8% tot 11,2 miljoen teu, een nieuw record, en in gewicht met 3,3% tot 114,8 miljoen ton. Dat betekent dat ook hier het groeitempo afneemt. In het eerste kwartaal groeide de containeroverslag in teu’s nog met 6% en in de eerste helft van het jaar met 6,4%.

Opmerkelijke groei lng

De overslag van lng (vloeibaar aardgas) liet in de eerste drie kwartalen een opmerkelijk beeld zien. De aanvoer groeide spectaculair, met bijna 130%, van ruim twee miljoen tot net boven de vijf miljoen ton. De afvoer daalde echter fors, met 70% tot een kleine half miljoen ton. Per saldo groeide de overslag met 46% tot 5,5 miljoen ton.

Volgens een woordvoerder van het Havenbedrijf heeft dat twee redenen. ‘Vorig jaar is een deel van het Siberische lng uit het Yamal-veld, dat eigenlijk voor Zeebrugge bestemd was, via Rotterdam aangevoerd omdat men er daar nog niet klaar voor was. Dat is dit jaar niet meer het geval. Daarnaast wordt er sowieso minder lng naar Azië doorgevoerd en wordt het gas in Europa gebruikt’, aldus de woordvoerder.

Topman Allard Castelein spreekt in het kwartaalbericht van ‘opnieuw gezonde groei bij de containers’. Maar hij noemt het ook ‘zorgelijk dat de relatie tussen grote handelsblokken in de wereld gespannen blijft’. Ook maakt hij zich zorgen over de aanhoudende onzekerheid omtrent invoering van handelstarieven na de Brexit.

Het groeitempo is in lijn met dat van de haven van Antwerpen, die vorige week een groei meldde van de totale overslag van 1,1%. Wel noteerde de Belgische haven een iets sterkere groei in de containeroverslag in de eerste negen maanden van het jaar, 6,4% in teu’s en 5,7% in tonnage. Maar ook daar was de groei aan het begin van het jaar groter.

Droog massagoed

Tot en met het derde kwartaal werd 55,9 miljoen ton droog massagoed overgeslagen, 1,4% minder dan vorig jaar. De ijzererts-overslag vertoonde een groei van 2%. HbR wijst erop dat de groei in het eerste halfjaar plaatsvond en dat de haperende economie in Duitsland in de laatste maanden zorgt voor minder overslag. ‘Staalondernemingen waren afwachtend met het aanvullen van voorraden. De belangrijkste oorzaak hiervan ligt in de inzakkende automobielproductie’, aldus de havenbeheerder.

De kolenoverslag liep fors terug, met ruim 11% tot 16,8 miljoen ton. Volgens het Havenbedrijf komt dat door het sterk dalende aandeel van steen- en bruinkool in de Duitse stroomproductie en van onderhoud aan de Maasvlakte-centrales. Biomassa bleef fors groeien (+84%) als gevolg van meer bijstook in kolencentrales. De overslag van agribulk bleef met 7,2 miljoen ton vrijwel gelijk aan vorig jaar.

Nat massagoed

De overslag van nat massagoed bedroeg tot en met het derde kwartaal 159,5 miljoen ton, een fractie meer dan vorig jaar. De overslag van ruwe olie steeg met bijna 3% tot ruim 77 miljoen ton. Volgens de havenbeheerder hebben zowel de raffinaderijen in Rotterdam als die in Antwerpen, die per pijpleiding via Rotterdam worden beleverd, hun productie opgevoerd na investeringen in hun complexen in de afgelopen jaren.

Aan minerale olieproducten, zoals gasolie en benzine, werd ruim 10% minder overgeslagen. Volgens HbR is dat ‘het resultaat van veel minder wereldhandel in stookolie, een trend die al enkele jaren gaande is’. De overslag van andere brandstoffen, zoals diesel, steeg licht. In de categorie overig nat massagoed werd tot en met het derde kwartaal ruim 11% meer overgeslagen. Deze stijging betrof met name biobrandstoffen.

Overig stukgoed

Overig stukgoed groeide tot en met het derde kwartaal met 4,4%. Dit was een toename over de breedte van verschillende conventionele markten, zoals aluminium, staal en papier. Ook zware lading en speciale projecten zoals casco’s voor binnenvaartschepen zorgden voor meer tonnen.

Ro/ro

Roll on Roll off (ro/ro) kende een grillig verloop, dat sterk werd beïnvloed door een mogelijke Brexit. In aanloop naar de eerste Brexit-datum werden er veel extra voorraden aangelegd in het eerste kwartaal.

Na uitstel van het Britse vertrek tot 31 oktober daalden de volumes vervolgens in de periode april-augustus. In september was er weer groei. HbR verwacht dat de groei verder aantrekt in oktober in aanloop naar de nieuwe Brexit-datum.