Al geruime tijd draaien Antwerpen en Zeebrugge om elkaar heen als het gaat om een fusie. Tot dusver is het er echter nooit van gekomen. Wel is er samenwerking op diverse gebieden en spreken beide partijen sinds begin 2018 over het intensiveren hiervan. Uit deze gesprekken kwam de wens voor een onderzoek naar voren.

Uit dit recent afgeronde onderzoek blijkt dat de huidige manier van samenwerken weinig oplevert. Een verregaande samenwerking zou wel zoden aan de dijk zetten, menen de onderzoekers. Beide havens zouden daardoor namelijk beter in staat zijn om in te spelen op uitdagingen van de komende tijd, zoals energietransitie, schaalvergroting en digitalisering.

Voorzichtigheid

Dat overtuigde beide havenbesturen om toch serieus te gaan onderhandelen over een fusie. Dat gebeurt echter met de nodige voorzichtigheid. In een gezamenlijk persbericht werden nogal wat slagen om de arm gehouden: ‘De havenbesturen hebben groen licht gegeven voor het opstarten van onderhandelingen met het oog op een (gefaseerde) opbouw van een mogelijke fusie tussen de twee havens.’ De eerste gesprekken vinden half december plaats. Waarschijnlijk duurt het gehele traject zo’n twee jaar.

Draagvlak voor een fusie is er in ieder geval wel. De havenbesturen zien het zitten, de politieke steun is er ook, en volgens het eerdergenoemde onderzoek zijn ook de bedrijven in beide havens wel te porren voor een samensmelting.

Concurrenten

Beide havens zijn deels elkaars concurrenten op het gebied van containerlading, maar verder is de overlap beperkt. Antwerpen heeft een zeer groot chemiecluster, terwijl Zeebrugge juist veel ro/ro-lading verwerkt.

Antwerpen is wel aanmerkelijk groter dan ‘de kleine broer’ in Zeebrugge. Eerstgenoemde heeft een jaarlijkse overslag van 235 miljoen ton, terwijl de fusiepartner het moet doen met 40 miljoen ton. Toch hebben de West-Vlamingen er geen angst voor dat straks het merendeel van de beslissingen wellicht in Antwerpen wordt genomen.

De voorzitter van de Zeebrugse raad van bestuur, Dirk De fauw liet aan persbureau Belga weten er van overtuigd te zijn dat de belangen van de Zeebrugse haven niet ondergesneeuwd raken. ‘De beslissingen die in Antwerpen worden genomen, zullen ook in het belang van Zeebrugge zijn’, verwacht de Zeebrugse topman.