De overslag steeg tussen begin januari en eind september met 1 miljoen ton vergeleken met dezelfde periode vorig jaar en kwam uit op 54 miljoen ton. De haven zal hierdoor wellicht voor het vierde jaar op rij een record boeken.

Werd vorig jaar voor het eerst de kaap van 70 miljoen ton overslag overschreden, voor dit jaar lijkt het er momenteel op dat dit, met vermoedelijk ruim 71 miljoen ton, opnieuw het geval is.

Droge bulk

De overslag van droge bulkgoederen steeg met 6,7% tot 26 miljoen ton. De toename deed zich vooral voor bij producten voor de staalindustrie (zoals petcokes) en de bouwsector (zoals zand, cementklinkers en bakstenen).

Containers

De stijging via zeevaart is anderzijds erg zichtbaar bij de overslag van containers. Die groeide met 51% tot bijna 2 miljoen ton, goed voor 277.000 teu. De cijfers over andere segmenten meldt North Sea Port niet.

Derde kwartaal

Als alleen gekeken wordt naar het derde kwartaal, was sprake van een totale overslag van 17,4 miljoen ton. Een toename van 1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. ‘Dit derde kwartaal ligt in de lijn van de laatste sterkere kwartalen’, aldus de havenbeheerder.

‘Voorzichtig optimistisch’

Begin dit jaar was North Sea Port ‘voorzichtig optimistisch’. Ook na negen maanden is dit het geval. ‘De haven kent nog altijd veel vraag naar vestigingsmogelijkheden en de goederenoverslag via zeevaart stijgt in enkele segmenten’, aldus het gecombineerde havenbedrijf van Gent, Vlissingen en Terneuzen. ‘In de tweede jaarhelft neemt de groei echter wat af. De nakende Brexit en een krimpende economische groei nopen tot enige voorzichtigheid.’