‘We geven hiermee een sterk signaal aan onze partners in de scheepvaart’, zegt topman Jens Meier van de havenbeheerder. Hij wijst erop dat de haven de verhoging van het havengeld de afgelopen jaren al beperkt heeft tot een percentage onder het inflatiecijfer.

Hamburg gaat ervan uit dat de verdieping en verbreding van de 120 kilometer lange vaargeul door de Elbe volgend jaar voor een flinke toename van de overslag zal leiden, met name in het containersegment. Het wegbaggeren van bijna veertig miljoen ton slib is medio dit jaar van start gegaan en neemt tot begin 2021 in beslag. Daarna is de Duitse zeehaven bij vloed bereikbaar voor schepen met een maximale diepgang van 14,50 meter.

Kortingsregeling

De havenbeheerder voert volgend jaar ook een kortingsregeling in voor relatief stille schepen. Die komt bovenop bestaande regelingen om duurzaamheid te bevorderen. Hamburg baseert zich daarbij op de Environmental Ship Index (ESI), die een aparte paragraaf voor geluid omvat. Inmiddels maken al zestig havens en zevenduizend schepen gebruik van de emissieparagraaf van de ESI.

De tarieven van het Rotterdamse zeehavengeld en binnenhavengeld stijgen volgend jaar met 1%. Dat is in 2017 al afgesproken met het bedrijfsleven, dat wordt vertegenwoordigd door Deltalinqs, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC) en VNPI, de vertegenwoordiger van de raffinagesector.

De havengelden zijn toen vastgesteld voor 2018, 2019 en 2020. Toen zijn er ook afspraken gemaakt over specifieke maatregelen, zoals korting voor voor doorvoercontainers, om de positie van Rotterdamse als containerdraaischijf te versterken.