‘We geven hiermee een sterk signaal aan onze partners in de scheepvaart’, zegt topman Jens Meier van de havenbeheerder. Hij wijst erop dat de haven de verhoging van het havengeld de afgelopen jaren al beperkt heeft tot een percentage onder het inflatiecijfer.

Verdieping Elbe

Hamburg gaat er van uit dat de verdieping en verbreding van de 120 kilometer lange vaargeul door de Elbe volgend jaar voor een flinke toename van de overslag zal leiden, met name in het containersegment. Het wegbaggeren van bijna veertig miljoen ton slib is medio dit jaar van start gegaan en neemt tot begin 2021 in beslag. Daarna is de haven bij vloed bereikbaar voor schepen met een maximale diepgang van 14,50 meter.

De havenbeheerder voert volgend jaar ook een kortingsregeling in voor relatief stille schepen. Die komt bovenop bestaande regelingen om duurzaamheid te bevorderen. Hamburg baseert zich daarbij op de Environmental Ship Index (ESI), die een aparte paragraaf voor geluid omvat. Inmiddels maken al zestig havens en zevenduizend schepen gebruik van de emissie-paragraaf van de ESI.