Die kwam bij Aegon terecht via de overname van het havenpensioenfonds Optas in 2007. De verzekeraar gebruikte destijds de ‘Optas-pot’ om er kunst en cultuur mee te subsidiëren, maar de havenwerkers wisten na een taaie strijd een deel van het vermogen terug te halen.

Fusie Aegon Optas

Eind vorige jaar kondigde Aegon met Optas te willen ‘fuseren’, waardoor de pot van 2,4 miljard in het vrije vermogen van de verzekeraar terecht kwam. Die fusie werd in februari goedgekeurd door De Nederlandsche Bank (DNB). Die hield het instemmingsbesluit aanvankelijk geheim, maar moest die na een beroepsprocedure van voormalig Optas-medewerker Florence Schoonderwoerd toch vrijgeven.

Schoonderwoerd blijft zich verzetten tegen de fusie en heeft een voorbeeld-bezwaarschrift opgesteld dat door enkele tientallen havenwerkers bij DNB is ingediend. Een bus met havenwerkers uit Rotterdam vertrok dinsdag naar de zitting in Amsterdam om het protest kracht bij te zetten.

Hier met die 2,4

Op de zitting betoogde zij dat DNB is tekortgeschoten in zijn controlerende taak, waardoor de belangen van de Optas-verzekerden worden geschaad. Ze stelde dat het instemmingsbesluit daarom moet worden teruggedraaid. Havenwerkers die de zitting bijwoonden, betoogden dat hen ‘na jaren van buffelen een welvaartsvast pensioen was beloofd’.

Onder het motto ‘Hier met die 2,4’ eisen ze dat de Optas-pot gereserveerd blijft voor hun pensioenaanspraken. Volgens hen kunnen de pensioenen daarmee met terugwerkende kracht voor een reeks van jaren worden geïndexeerd. Ook willen ze schadeloosstelling omdat Aegon volgens hen een lager rendement heeft behaald, doordat die geen vrijstelling van de vennootschapsbelasting heeft. Optas had die wel.