Dat is de strekking van het onderzoeksrapport ‘Warmte zonder leiding’ van de Rotterdamse Rekenkamer naar het gemeentelijk beleid rond het Warmtebedrijf Rotterdam (WbR). Dat werd in 2006 opgericht om restwarmte van bedrijven in de haven via een leidingnet aan huishoudens in Zuid-Holland te leveren.

Moeizaam traject

Dat werd een moeizaam traject, waarbij sinds de start slechts vijftigduizend in plaats van de beoogde half miljoen woningen werden aangesloten. Daardoor is het WbR structureel verlieslatend. De aanleg van een warmwaterleiding van Rotterdam naar Leiden is voorlopig van de baan, terwijl die juist voor een flinke impuls had moeten zorgen doordat in één klap dertienduizend huishoudens en tweehonderd bedrijven zouden worden aangesloten.

Het project ontspoorde en dat kan Rotterdam duur komen te staan, want het warmtebedrijf heeft zich tegenover energieleverancier Nuon wel verplicht om vanaf 1 januari 2020 warmte te leveren. Volgens Hofstra is er voorlopig geen zicht op aanleg van een pijpleiding naar Leiden, omdat de vergunningen daarvoor nog ontbreken. ‘Er zal dus een alternatief moeten komen. Die dertienduizend woningen moeten wel warmte krijgen en dat gaat veel geld kosten’, aldus Hofstra.

Verantwoordelijk

Volgens hem is het nu aan de gemeenteraad om uit te zoeken wie er verantwoordelijk is voor de catastrofe rond het Warmtebedrijf: ‘Wij hebben nu genoeg munitie geleverd’. De eerste initiatieven dateren uit 2005, toen Wim van Sluis namens Leefbaar Rotterdam havenwethouder was. Later waren onder meer VVD’er Mark Harbers en PvdA’er Hans Vervat verantwoordelijk voor het dossier.

Sinds maart dit jaar ligt het op het bord van Arjan van Gils (D66), die onder meer de haven en grote projecten in zijn portefeuille heeft. Hij nam die toen over van partijgenoot Adriaan Visser, die het veld moest ruimen na een politieke rel over een ontspoord vastgoedproject in het centrum van Rotterdam. Daar speelde eveneens een kritisch rapport van de Rekenkamer een belangrijke rol in.

Buitenspel

Begin vorige maand kondigde minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) aan dat staatsbedrijf Gasunie in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam warmwaterleidingen gaat aanleggen van Rotterdam naar Den Haag en het Westland. EZK betaalt zelfs negentig miljoen mee aan dit project, omdat die ‘niet zonder financiële steun vanuit de overheid tot stand kan komen’. Het lijkt er daarmee op dat het Warmtebedrijf buitenspel staat.