Ze gaan onder meer informatie uitwisselen over nieuwe kansen voor het bedrijfsleven, waaronder logistieke complexen en projecten voor havenontwikkeling. Ook willen ze gezamenlijk digitale tools en applicaties ontwikkelen en introduceren. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar en kan daarna verlengd worden.

Record

Het vervoer via het Panamakanaal zit fors in de lift, sinds de ingebruikneming van nieuwe sluizencomplexen aan beide kanten van de verbinding in 2016. Zo werd vorige maand, op 16 augustus, een nieuw dagrecord van 1,7 miljoen ton geregistreerd. Dat zijn overigens PC/UMS-tonnen. Dat staat voor Panama Canal Universal Measurement System, dat PCA gebruikt als basis voor de heffing van het tolgeld.

Beide beheerders zijn al aangesloten bij de Global Industry Alliance (GIA), een publiek-private samenwerking onder leiding van de International Maritime Organization. Daarin worden initiatieven ontwikkeld om de uitstoot van broeikasgassen door de scheepvaart terug te dringen.