Bij de publicatie van de eerste jaarcijfers, die over 2018, bleek dat het de combinatie behoorlijk voor de wind gaat. De omzet groeide met 6,5% tot 106 miljoen euro, onder meer dankzij een stijging met 9% van de havengelden tot 43 miljoen euro en een stijging van de inkomsten uit de verhuur van grond met 6% naar 47 miljoen euro. Daar komt bij dat de kosten 2% onder die van de afzonderlijke havenbedrijven samen lagen  in 2017, terwijl er meer werd uitgegeven aan onderhoud en beheer van de infrastructuur tot een totaal van 10,9 miljoen.

Prettig was ook dat het hoofdpijndossier sanering Thermphos-terrein onder controle lijkt. Uit de operationele cashflow van ruim 37 miljoen euro konden namelijk de afgesproken bijdragen aan die operatie en aan de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen volledig worden gefinancierd, liet de directie weten.

Ook de overslag zat dat eerste jaar behoorlijk in de lift, met een groei van ruim 5% tot net boven de zeventig miljoen ton. Een jaar eerder verwerkten de havens, waarvan Gent, Vlissingen en Terneuzen de belangrijkste zijn, gezamenlijk nog 66,6 miljoen ton in en uit zeeschepen. Bijna de helft van de goederenoverslag is droge bulk. Die sector steeg naar 32,8 miljoen ton, een groei van bijna 5%. De bouwsector zorgde voor meer overslag van zand, grind en bouwmaterialen, de overslag van kolen en landbouwproducten steeg licht.

West-Afrika

De afhandeling van containerlading maakte een sprong van ruim 60% tot 1,7 miljoen ton, vooral dankzij de dienst van CMA-CGM op West-Afrika en de toename van het aantal koelcontainers via Vlissingen. Die groei krijgt dit jaar naar verwachting opnieuw een stevige impuls met de komst van twee nieuwe containerdiensten op Midden-Amerika met bananen als belangrijkste lading.

Toch lijkt de groei overall er echter een beetje uit te zijn. In het eerste semester werd er 36,6 miljoen ton lading overgeslagen, een plusje van 2% ten opzichte van vorig jaar. De groei van de containeroverslag zette echter wel stevig door. Dit segment kende een stijging van 550.000 ton, ofwel 81%, en kwam uit op 1,2 miljoen ton. En als de voortekenen niet bedriegen, zet die groei zich in de tweede helft van het jaar nog versterkt door. De Zwitserse rederij MSC heeft namelijk besloten om Vlissingen op te nemen in een dienst op West-Afrika.

Transuniverse/Ekol

Nog zo’n opsteker was de aankondiging van een intensieve samenwerking van het Gentse  groupagebedrijf Transuniverse Forwarding met het Turkse logistieke bedrijf Ekol Logistics. Gezamenlijk willen ze een multimodaal complex van veertig hectare ontwikkelen aan het Gentse Kluizendok. Ze hebben daarover een principe-overeenkomst gesloten met North Sea Port. De helft van het terrein wordt gereserveerd voor de bouw van een railterminal, tien hectare voor een ro/ro-terminal en de overige tien hectare voor een cross-docking centrum.

Transuniverse Forwarding beschikt in de Gentse deelgemeente Wondelgem al over een cross-docking centrum voor de uitwisseling van lading voor de groupagediensten van en naar bestemmingen in heel Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Volgens het bedrijf is het vervoer de afgelopen jaren zo snel gegroeid dat het huidige centrum van 8.000 vierkante meter te klein is geworden.

Daarom heeft de groep besloten een nieuw, 2,5 maal zo groot, centrum te bouwen in het nieuwe havengebied. Dat wordt ruim driehonderd meter lang, zestig meter breed en krijgt 140 docks (laaddeuren) voor vrachtwagens. ‘Omdat het pand zo groot wordt, zal de overslag er deels geautomatiseerd of gerobotiseerd gebeuren’, zegt Transuniverse-voorzitter Frank Adins. Het nieuwe overslaggebouw moet volgens de huidige plannen eind 2021 operationeel zijn.

Omdat een deel van de containers en trailers bestemd is voor het Verenigd Koninkrijk, willen Ekol en Transuniverse gezamenlijk een ro/ro-terminal bouwen op de kop van het in 2010 in gebruik genomen Kluizendok. Die zal door een derde partij geëxploiteerd worden. Daarover zijn al onderhandelingen aan de gang.

Transuniverse verwacht dat op termijn wekelijks twintig treinen van de Turkse logistiek dienstverlener Ekol op de nieuw aan te leggen spoorterminal worden behandeld, goed voor zo’n twee miljoen ton lading op jaarbasis. Ekol onderhoudt met partners al een netwerk van spoordiensten en beschikt onder meer over eigen 45-voets groot volume-containers.

Aanvulling

North Sea Port-topman Daan Schalck ziet de ontwikkeling van het nieuwe complex als prima aanvulling voor de haven. ‘We hebben de ambitie om het Kluizendok verder te ontwikkelen als multimodaal knooppunt. Bovendien stimuleren we bedrijven om steeds meer gebruik te maken van vervoer via het spoor of het water. Wij verwachten dat deze ontwikkeling daar een belangrijke bijdrage aan zal leveren’, laat hij optekenen.