Verschillende buitenlandse bedrijven, waaronder het Duitse Remondis en investeerders hebben zich de laatste tijd gemeld bij Kock om AEB over te nemen. Zij hebben met het opstappen van Kock, die na het vertrek van partijgenoot Kajsa Ollongren naar Den Haag het havenwethouderschap op zich nam, geen ingang meer bij het college.

Woningbouw

Kock kreeg het eerder aan de stok met het havenbedrijf en de Amsterdamse havengemeenschap nadat hij tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van het havenbedrijf, dat voor 100% eigendom is van de hoofdstad, liet weten dat woningbouw in de haven voor het havenbelang gaat.

Deze woorden schoten vooral in het verkeerde keelgat van de Amsterdamse ondernemersvereniging Oram. Ook werden er na de aanval van Kock op de haven ook vragen gesteld in de Tweede Kamer of de nationale belangen van de Amsterdamse haven nog wel goed zijn gewaarborgd bij de gemeente als enige aandeelhouder.

Met het vertrek van Kock is er voorlopig nog geen zicht op een oplossing voor de vuilverbrander AEB, dat door achterstallig onderhoud eind juni van dit jaar vier van de zes verbrandingsovens moest sluiten en kampt met grote financiële problemen.

Risicovol

Kock schrijft in zijn brief dat hij geen verantwoordelijkheid wil nemen voor oplossingen waarbij AEB met veel belastinggeld wordt gered. ‘De afgelopen zomer heb ik, samen met een team van externe experts en een groep professionele en zeer toegewijde medewerkers van de gemeente, een oplossing voorbereid die nu in de steigers staat en kan worden geïmplementeerd. De oplossing behelst een volledige privatisering van AEB. Privatisering is niet de enige denkbare oplossing, maar andere, publieke opties zijn kostbaarder voor de gemeente en voor Amsterdammers, financieel risicovoller en bieden minder kans op een succesvolle doorstart van het bedrijf en continuering van de publieke diensten’, aldus Kock.

Kock was vijf jaar wethouder in Amsterdam, waarbij hij de laatste twee jaar ook verantwoordelijk was voor de haven. Wie hem opvolgt als havenwethouder is nog onduidelijk.