Voor het warmtenet in Zuid-Holland is dit jaar vijftien miljoen euro gereserveerd. Voor de periode tussen 2020 en 2030 trekt Wiebes 75 miljoen euro uit. Bij volledige aanleg van het net in Zuid-Holland kan er twee tot drie miljoen ton CO2 per jaar worden bespaard op het verstoken van aardgas.

‘Leiding door het Midden’

Gasunie ontwikkelt de zogenoemde ‘Leiding door het Midden’. Dat wordt de hoofdleiding voor warmte vanuit de haven van Rotterdam naar Den Haag, waarbij een aftakking komt bij Delft voor de warmtelevering aan de glastuinbouw.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Daarnaast is de nieuwe Vondelingenplaat-leiding voorzien om de restwarmte vanuit verschillende bedrijven uit de haven te kunnen aanvoeren. Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie werken samen aan deze ontwikkeling.

Regionaal warmtenet

Volgens topman Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam wordt zo een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een regionaal warmtenet. ‘In de haven is voldoende warmte beschikbaar om vijfhonderdduizend huishoudens en een belangrijk deel van de glastuinbouw van warmte te voorzien. Om die restwarmte van de industrie te kunnen benutten. is nieuwe infrastructuur nodig.’